Opłata za przedszkole

Dane do przelewu:

Przedszkole Nr 6 w Augustowie
ul. Mickiewicza 2B
16-300 Augustów
Nr konta bankowego: 47 1240 5787 1111 0011 0133 4919

 

WAŻNE!

Opłaty za przedszkole (wyżywienie) należy dokonywać między 10 a 15-stym dniem każdego miesiąca.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat!

Ogłoszenie

Drodzy rodzice prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną informacją na temat wszawicy.

 

W dniu 23 listopada 2021r odbędzie się teatrzyk w wykonaniu teatru „Pod Orzełkiem” pt.: Wyspa pacynek.

Ważne!

W dniu 23 listopada 2021r odbędzie się teatrzyk w wykonaniu teatru „Pod Orzełkiem” pt.: Wyspa pacynek.

W dniu 6 grudnia 2021r odbędzie się audycja muzyczna „Kłopoty Mikołaja” w wykonaniu muzyków z „Arte Muza” z Białegostoku.

Prosimy o wpłatę kwoty: 12 zł dla nauczycielek w grupie (należy przekazać zaklejoną kopertę podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko).

Wpłaty należy dokonać do dnia: 22 listopada 2021 r.

Od dnia 19 kwietnia 2021r. Przedszkole Nr 6 w Augustowie świadczy opiekę oraz zajęcia dydaktyczne dla wszystkich dzieci  z naszej placówki,

INFORMACJA!!!

Szanowni Rodzice!

– od dnia 19 kwietnia 2021r. Przedszkole Nr 6 w Augustowie świadczy opiekę oraz zajęcia dydaktyczne dla wszystkich dzieci  z naszej placówki,

godziny otwarcia przedszkola: 6:00-17:00,

– nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa zgodne      z wytycznymi przeciwepidemiologicznymi Głównego inspektora Sanitarnego              w sprawie Covid-19 (m.in. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, ograniczenie ilości osób wchodzących do placówki),

– przypominam o procedurze dotyczącej przyprowadzania i odbiorze dziecka z placówki.

Dyrektor

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

w Augustowie

Oświadczenie- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola

Ważne!!!

Do dnia 01.04.2021r do godziny 16:00 rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 6 powinni podpisać oświadczenie- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola i dostarczyć do Przedszkola Nr 6.

Druk jest dostępny w placówce oraz można go wydrukować ze strony internetowej przedszkola.

Potwierdzenie woli przyjęcia – pobierz

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022- dokumenty do pobrania.