Poradnik dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola.

Drodzy rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola!

Rozpoczęcie przygody z przedszkolem jest wielkim wydarzeniem – zarówno dla Waszych dzieci, jaki i dla Was. Pierwsze dni, a często nawet tygodnie będą dla trzylatków trudne i stresujące. Aby jak najlepiej przygotować się do tego wydarzenia i uniknąć w pierwszym dniu zbędnego zamieszania, zapraszamy do przyjścia do naszej placówki  28.08.2020 (tj. piątek) w godz. od 800 do 1400  . Spotkanie będzie maiło charakter jedynie informacyjny, wychowawcy poszczególnych grup udzielą Państwu wszelkich wiadomości.. W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną prosimy o przyjście jednego z  rodziców z zachowaniem środków ochrony tj. maseczki, dezynfekcja rąk. Spotkania będą odbywały się indywidualnie.

Poradnik dla rodziców

Drodzy Rodzice!

Jeśli w Waszych sercach rodzi się niepokój, czy dobrze robicie oddając dziecko do przedszkola, to chcemy Was uspokoić i zapewnić, że w naszej placówce cały personel jest profesjonalnie przygotowany do pracy jaką wykonuje. My mamy już doświadczenie z maluszkami, dlatego przeczytajcie kilka naszych BARDZO WAŻNYCH wskazówek:

  • O przedszkolu mówcie pozytywnie, żeby maluszkowi kojarzyło się z czymś miłym i ciekawym.
  • Pamiętajcie o SZYBKIM POŻEGNANIU – im dłużej rodzic przeciąga chwilę rozstania, tym bardziej dziecko płacze i jest rozżalone. Zaufajcie paniom nauczycielkom – one wiedzą, jak radzić sobie w takich sytuacjach.
  • Nie zabierajcie dziecka do domu kiedy płacze podczas rozstania – uległość w takiej sytuacji utwierdzi dziecko w przekonaniu, ze łzami będzie mogło wymusić zachowania, jakich oczekuje i płacz będzie się powtarzał.
  • W pierwszych dniach pobytu w przedszkolu postarajcie się odebrać dziecko przed leżakowaniem. Jeżeli jednak nie będzie to możliwe – nie składajcie obietnic bez pokrycia – powoduje to dodatkowy stres.
  • NIGDY nie znikajcie bez pożegnania – dziecko czuje się wtedy opuszczone i porzucone.
  • NIGDY nie płaczcie razem z dzieckiem – jeżeli płacze mama lub tata, czyli osoby którym dziecko ufa najbardziej na świecie, to dla maluszka sygnał, że przedszkolu jest źle lub strasznie. Nawet jeżeli bardzo się denerwujecie, nie dajcie tego po sobie poznać
  • Rozmawiajcie z dzieckiem o jego wątpliwościach, akceptujcie uczucia dziecka.
  • Uśmiechnijcie się-damy radę 😉

 

 

 

Bardzo proszę o jak najszybsze dostarczenie OŚWIADCZEŃ POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA

Szanowni rodzice dzieci przyjętych do naszego przedszkola od 1 września 2020 r

Bardzo proszę o jak najszybsze dostarczenie OŚWIADCZEŃ POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA do Przedszkola nr 6 zgodnie z rekrutacją. Oświadczenie jest zamieszczone na str. www.przedszkole.home.pl oraz znajduje się przy skrzynce pocztowej przy wejściu głównym do budynku. Brak złożenia oświadczenia do 31 sierpnia 2020 r. będzie oznaczało rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Zgodnie wytycznymi GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. zmienia się maksymalna liczba dzieci w grupie przedszkolne

Szanowni rodzice

 

Zgodnie wytycznymi GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. zmienia się maksymalna liczba dzieci w grupie przedszkolnej z 12 na 16 dzieci oraz minimalna przestrzeń do zabawy i zajęć z 4 m2 na 3 m2 na 1 dziecko i opiekuna.

Uprzejmie prosimy rodziców o zapoznanie się z

Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) oraz Aneksem nr 1.

Rodzice powracający do pracy mogą jeszcze złożyć wnioski o wznowienie opieki przedszkolnej.

Nadal pracujemy w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz Procedura bezpiecznego pobytu dziecka.

karta.przyjecia-covid

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS 04.06.2020 przedszkola

Prośba o dostarczenie Oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia.

Bardzo proszę rodziców dzieci, które zostały w rekrutacji przejęte do Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka od 1 września 2020 r. o podpisanie i dostarczenie Oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia. Ze względu na obecną sytuacje związaną z COVID19 można skan popisanego oświadczenia przysłać mailem na adres: przedszkole@przedszkole.home.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych. Podpisane oświadczeni proszę dostarczyć do 19 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Szanowni rodzice/opiekunowie w związku z ustaleniami Burmistrza Miasta Augustowa nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w lipcu 2020 r. Na dyżur przyjmowane są dzieci tylko z naszego przedszkola. Nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa na okres pandemii COVID19, z tego też powodu jest ograniczona liczba miejsc. Termin składania kart jest do 15 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Dyżur wakacyjny każde przedszkole świadczy tylko dla swoich przedszkolaków.

Z uwagi na trwający stan epidemii, Burmistrz Miasta podjął decyzję, że dyżur wakacyjny każde przedszkole świadczy tylko dla swoich przedszkolaków. Nie przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli. Z uwagi na reżim sanitarny mamy ograniczoną liczbę miejsc i nie ma możliwości uruchomienia przedszkoli w pełnym zakresie. Oczywiście kryteria przyjęć w okresie epidemii będą też zastosowane przy kwalifikacji na dyżur wakacyjny.

Ustalamy termin składania kart do 15 czerwca 2020 r.

W związku z planowanym otwarciem przedszkola.

Szanowni Rodzice

W związku z planowanym otwarciem naszego przedszkola bardzo proszę o pobranie kart przyjęć ze strony internetowej przedszkola, wypełnienie i przyniesienie ich do poniedziałku 25.05.2020 r. do godziny 15.00. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma możliwości wydrukowania  to można pobrać druk  w przedszkolu. Wypełnione karty przyjęć trzeba dostarczyć w następujący sposób:

– skan i przesłanie mailem: przedszkole6@post.pl

– wrzucenie do skrzynki pocztowej wiszącej przy drzwiach wejściowych

– dostarczenie osobiście ( położenie na parapecie przy głównym wejściu.

Przed wypełnieniem karty proszę wnikliwie  zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa oraz kryteriami przyjęć !!! Przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym, więc zmienia się organizacja pracy placówki !!!!