JEŻYKI

Grupa 3-4- latki-JEŻYKI

Nauczycielki:   

mgr Katarzyna Żukowska

mgr Ewa Anuszkiewicz-Murawska

mgr Anna Lachowicz

mgr Dorota Grzesiukiewicz

Pomoc nauczyciela: Sylwia Polkowska

Pomoc techniczna: Magdalena Chodorowska