Szanowni Rodzice Dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 6 im. Słoneczna szósteczka w Augustowie

Szanowni Rodzice Dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 6 im. Słoneczna szósteczka w Augustowie

                         W związku z zakończeniem z dniem 31.08.2020 r. mojej kadencji na stanowisku dyrektora przedszkola chciałabym wszystkim serdecznie podziękować za współpracę, za każdy dzień spotkań z Państwem. Udało się nam wspólnie dużo zrobić dla placówki. W pierwszym roku mojego stanowiska przedszkole uzyskało imię „Słoneczna Szósteczka”. Od tego momentu wiele zaczęło się dziać. Festyny, uroczystości, ciekawe inicjatywy, realizacja projektów unijnych EFS, współpraca z różnymi instytucjami wyróżniała przedszkole nie tylko w środowisku lokalnym, ale także placówka znana była w Polsce. Z początkiem 2019 roku przedszkole zaczęło funkcjonować w budynku przy ulicy Mickiewicza 2b. To dzięki Państwa pomocy udało się sprawnie i szybko zorganizować pracę w nowym budynku. Dzieci przebywają obecnie w bardzo dobrych warunkach. Mają dostęp do środków multimedialnych takich jak Internet, tablice interaktywne, dywan magiczny, sala doświadczania świata, sala integracji sensorycznej, gabinet logopedyczny. W przedszkolu także znalazły miejsce i specjalistyczną opiekę dzieci niepełnosprawne – obecnie 13 dzieci. Drugi rok będzie funkcjonować grupa specjalna i 2 grupy integracyjne. Stworzyłam zespól nauczycieli specjalistów, którzy na wysokim poziomie udzielają wsparcia terapeutycznego. Dzięki funduszom unijnym został utworzony i wyposażony plac zabaw.  W okresie swojej kadencji pozyskałam dla przedszkola 418 499, zł, jako dofinansowanie dwóch projektów unijnych EFS: SŁONECZNA SZÓSTECZKA i TRAMPOLINKA.              

Pięć lat szybko minęło, bo ciągle przede mną stawały wyzwania, którym trzeba było sprostać. Jednak przez cały ten czas miałam poczucie, że mam wsparcie Rodziców. Satysfakcję dawały różne przedsięwzięcia, dzięki którym można było urozmaicić każdy dzień pobytu Waszych dzieci w przedszkolu. Codzienne spotkania na korytarzu, w grupach lub w gabinecie dawały mi nadzieję, że wspólnie można dużo dokonać. Dziękuję Państwu za każdy uśmiech skierowany do mnie oraz za słowa wsparcia i docenienia. Przepraszam także za to, co może było nie właściwe. Każdy z nas może się mylić, jednak ważne jest , aby uczyć się na własnych pomyłkach i dążyć do wspólnego dobra. Niestety dzisiaj pozostaje cień na tym, co wspólnie się dokonało. Nie jest to ważne dla organu prowadzącego, którym kieruje chyba zemsta, tylko nie wiem, za co.

Życzę Państwu powodzenia w dalszym wychowaniu i kształceniu dzieci, zdrowia i wszystkiego co najlepsze.

Dyrektor Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie Danuta Jańczak