OGŁOSZENIE

Szanowni rodzice/opiekunowie w związku z ustaleniami Burmistrza Miasta Augustowa nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w lipcu 2020 r. Na dyżur przyjmowane są dzieci tylko z naszego przedszkola. Nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa na okres pandemii COVID19, z tego też powodu jest ograniczona liczba miejsc. Termin składania kart jest do 15 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Dyżur wakacyjny każde przedszkole świadczy tylko dla swoich przedszkolaków.

Z uwagi na trwający stan epidemii, Burmistrz Miasta podjął decyzję, że dyżur wakacyjny każde przedszkole świadczy tylko dla swoich przedszkolaków. Nie przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli. Z uwagi na reżim sanitarny mamy ograniczoną liczbę miejsc i nie ma możliwości uruchomienia przedszkoli w pełnym zakresie. Oczywiście kryteria przyjęć w okresie epidemii będą też zastosowane przy kwalifikacji na dyżur wakacyjny.

Ustalamy termin składania kart do 15 czerwca 2020 r.

W związku z planowanym otwarciem przedszkola.

Szanowni Rodzice

W związku z planowanym otwarciem naszego przedszkola bardzo proszę o pobranie kart przyjęć ze strony internetowej przedszkola, wypełnienie i przyniesienie ich do poniedziałku 25.05.2020 r. do godziny 15.00. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma możliwości wydrukowania  to można pobrać druk  w przedszkolu. Wypełnione karty przyjęć trzeba dostarczyć w następujący sposób:

– skan i przesłanie mailem: przedszkole6@post.pl

– wrzucenie do skrzynki pocztowej wiszącej przy drzwiach wejściowych

– dostarczenie osobiście ( położenie na parapecie przy głównym wejściu.

Przed wypełnieniem karty proszę wnikliwie  zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa oraz kryteriami przyjęć !!! Przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym, więc zmienia się organizacja pracy placówki !!!!

Wyniki rekrutacji

Zgodnie z rekomendacja MEN z dnia 26 marca 2020 r. dotyczącej wyników rekrutacji informuje iż wyniki rekrutacji w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych mogą być podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych szkół/placówek. Stosując się do zaleceń MEN podaję listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie.

Potwierdzenie woli przyjęcia będzie odbywało się telefonicznie tzn. zadzwonimy do każdego z Państwa z pytaniem, czy Pan/Pani Potwierdza wolę uczestnictwa dziecka w Naszym przedszkolu od 01.09.2020 r. 

Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

OGŁOSZENIE!

 Dyrektor Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 w wieku od 3-6 lat. Elektroniczna rejestracja wniosków na str. www.augustow.przedszkola.vnabor.pl  od 02.03.2020 r. do 13.03.2020 r.

Dyrektor Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie informuje, że przedszkole, dysponuje 37 wolnymi miejscami dla dzieci 3-6 letnich w grupach ogólnodostępnych oraz 2 miejsca dla dzieci z orzeczeniami PPP do grupy integracyjnej na rok szkolny 2020/2021.