Zajęcia dodatkowe w ramach zajęć „Matematyka w przedszkolu”.

Przez ostatnie miesiące ( kwiecień, maj, czerwiec) dzieci w ramach koła matematycznego realizowały zadania dotyczące rozwijania umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania. Próbowały rozwiązywać proste zadania z treścią. Mierzyły oraz porównywały długości różnych przedmiotów. Rozwijały logiczne myślenie również poprzez skonstruowanie własnej gry planszowej.