Bezpłatna zbiórka elektrośmieci.

Informujemy i zachęcamy mieszkańców Miasta Augustowa do udziału w akcji ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” , która odbywa się przy budynku Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie ul. Mickiewicza 2b w dniach  03.06.2019 r. – 21.06.2019 r., Elektrośmieci proszę składować w miejscu oznakowanym  ( za budynkiem przedszkola) w godzinach od 7.00 do 17.00.