Logopedia

Logopedia

Opieka logopedyczna w przedszkolu obejmuje:

    ■profilaktyczne przesiewowe badanie mowy dziecka

    ■diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci

    ■prowadzenie terapii logopedycznej z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej

    ■prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb

    ■wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci

    ■podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej

współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu

  • konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy)
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej
  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie)
  • rozwijanie słuchu fonematycznego
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej
  • rozwijanie umiejętności komumikacyjnych
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych.

 

Prowadząca: Katarzyna Omiljan