Zajęcia

 

W każdy wtorek w przedszkolu rozbrzmiewa dźwięk pianina, są to zajęcia muzyczne. Wszystkie dzieci chętnie w nich uczestniczą. Pani Katarzyna Nikolopoulou, uczy dzieci pięknie śpiewać oraz tańczyć.

 

 

 

       W naszym przedszkolu przygotowujemy dzieci do posługiwania się językiem angielskim. Kształtujemy u dzieci motywację do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. Przygotowanie ma formę zajęć językowych wkomponowanych w całość działań edukacyjnych realizowanych w toku wychowania przedszkolnego.

Jagoda Andrejczyk

SÓWKI   

ŚRODA…………………………   10.30 – 11.00

JEŻYKI    

ŚRODA…………………………  11.30 – 12.00

PIĄTEK ………………………..  11.00 – 11.30

MISIE  

PONIEDZIAŁEK……………….  12.30 – 13.00

ŚRODA …………………………  12.00 – 12.30

 

Katarzyna Matuszewska

BIEDRONKI

WTOREK………………………..    10.30-11.00

PIĄTEK………………………….   11.00 – 11.30

TYGRYSKI  

PONIEDZIAŁEK ………………..   12.00 – 12.30

CZWARTEK……………………..   12.00– 12.30

KOTKI 

 PIĄTEK………………………….   10.30 – 11.00

 

RELIGIA

Zajęcia z religii w grupach starszych odbywają się w poniedziałki oraz czwartki. Podstawowe prawdy wiary przekazuje dzieciom s. Anna Wierzchowska.