Zajęcia

 

W każdy poniedziałek odbywają się zajęcia rytmiczne, dzięki którym w przedszkolu rozbrzmiewa dźwięk pianina. Wszystkie dzieci chętnie w uczestniczą w zajęciach muzycznych. Pani Katarzyna Nikolopoulou, uczy dzieci pięknie śpiewać oraz tańczyć.

 

 

 

       W naszym przedszkolu przygotowujemy dzieci do posługiwania się językiem angielskim. Kształtujemy u dzieci motywację do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. Przygotowanie ma formę zajęć językowych wkomponowanych w całość działań edukacyjnych realizowanych w toku wychowania przedszkolnego.

 

Jagoda Andrejczyk

 

KOTKI

PONIEDZIAŁEK  –  12.00 – 12.30

ŚRODA            – 11.00 – 11.30

SÓWKI   

WTOREK          – 11.00 – 11.30

CZWARTEK       -12.30 ­­­– 13.00

PROMYKI   

ŚRODA                – 10.30 – 11.00

CZWARTEK          – 12.00 – 12.30

 

Katarzyna Matuszewska

 

LISKI

PONIEDZIAŁEK    – 11.00 – 11.30

MOTYLKI

PIĄTEK              -10.30 – 11.00

ŻABKI

PONIEDZIAŁEK     -12.00 – 12.30

CZWARTEK         -12.00 – 12.30

 

RELIGIA

Zajęcia z religii  odbywają się w grupach starszych w poniedziałki oraz czwartki. Podstawowe prawdy wiary przekazuje dzieciom s. Wiesława Prawdzik.