Zajęcia

  

 W każdy czwartek w przedszkolu rozbrzmiewa dźwięk pianina, są to zajęcia muzyczne. Wszystkie dzieci chętnie w nich uczestniczą. Pani Katarzyna Nikolopoulou, uczy dzieci pięknie śpiewać oraz tańczyć.

 

 

 

       W naszym przedszkolu przygotowujemy dzieci do posługiwania się językiem angielskim. Kształtujemy u dzieci motywację do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. Przygotowanie ma formę zajęć językowych wkomponowanych w całość działań edukacyjnych realizowanych w toku wychowania przedszkolnego.

Jagoda Andrejczyk

SÓWKI   

WTOREK………………………   10.00 – 10.30

JEŻYKI    

WTOREK ………………………  11.00 – 11.30

MISIE  

ŚRODA …………………………  11.30 – 12.00

TYGRYSKI  

PONIEDZIAŁEK ………… 12.00 – 12.30

ŚRODA…………………………… 11.00 – 11.30

Katarzyna Matuszewska

BIEDRONKI

PONIEDZIAŁEK…………. 12.00-12.30

WTOREK…………… 11.30-12.00 

PROMYKI    

WTOREK………. 12.30-13.00

PIĄTEK………… 12.00-12.30

 KOTKI 

PONIEDZIAŁEK………… 12.30-13.00

WTOREK…………. 12.00-12.30

 

RELIGIA

Zajęcia z religii w grupach starszych odbywają się w poniedziałki oraz czwartki. Podstawowe prawdy wiary przekazuje dzieciom s. Anna Wierzchowska.