Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA MŁODSZA

 8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne. Praca indywidualna w miarę potrzeb dzieci.

 8.00 – 8.30 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

 8.30 – 9.00 Śniadanie.

 9.00 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą.

 9.30 -10.30 Zabawy swobodne, rozwijanie zainteresowań i predyspozycji.

 10.30 – 11.30 Wdrażanie do samodzielnego ubierania. Szykowanie się do wyjścia na świeże powietrze. Pobyt na świeżym powietrzu.

 11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Obiad.

 12.00 – 14.00 Odpoczynek. Relaksacja, słuchanie bajek.

14.00 – 14.30 Przygotowanie się do podwieczorku. Podwieczorek.

 14.30 – 17.00 Realizacja propozycji dzieci lub nauczycielki. W zależności od pogody zabawy w sali lub na powietrzu, praca w zespołach, indywidualna, zajęcia specjalistyczne.

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA STARSZA

 8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne. Praca indywidualna w miarę potrzeb dzieci.

 8.00 – 8.30 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

 8.30 – 9.00 Śniadanie.

 9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą.

 10.00 -10.30 Zabawy swobodne, rozwijanie zainteresowań i predyspozycji.

 10.30 – 11.30 Wdrażanie do samodzielnego ubierania. Szykowanie się do wyjścia na świeże powietrze. Pobyt na świeżym powietrzu.

 11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Obiad.

 12.00 – 14.00 Relaksacja, słuchanie bajek, zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych, gry i zabawy integracyjne.

14.00 – 14.30 Przygotowanie się do podwieczorku. Podwieczorek.

 14.30 – 17.00 Realizacja propozycji dzieci lub nauczycielki. W zależności od pogody zabawy w sali lub na powietrzu, praca w zespołach, indywidualna, zajęcia specjalistyczne.