Rozkład dnia

        RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE MŁODSZEJ

6:00-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy                  z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry             i zabawy stolikowe, konstrukcyjne, tematyczne.

8:00-8:30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8:30-9:00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00-9:30 Realizacja zajęć dydaktycznych z całą grupą.

9:30-10:00 Zabawy swobodne dzieci, rozwijanie zainteresowań.

10:00-12.00 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe         w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury).

11:15- 11:45 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

11:45-12:00 Przygotowania do leżakowania.

12:00-14:00 Odpoczynek – leżakowanie. Relaksacja, słuchanie bajek, muzyki.

14:00-14:30 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14:30-17:00 Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

          RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE STARSZEJ

6:00-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy                  z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry             i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

8:00-8:30 Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8:30-9:00 Śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela, realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z podstawą programową.

10:00-11:30 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe. Zajęcia ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury). Zajęcia indywidualne                z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

11:30-12:00 Przygotowania do obiadu.

11:30-12:00 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

12:00-13:30 Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

13:30-14:00 Podwieczorek.

14:00-17:00 Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

ROZKŁAD DNIA W ODDZIALE SPECJALNYM

GRUPA KUBUSIE PUCHATKI

8:00- 8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne indywidualne i grupowe. Ćwiczenia poranne.

8:30- 9:30 Trening czystości. Śniadanie.

9:30- 10:30Metoda Porannego Kręgu. Zabawa swobodna w kącikach zainteresowań.

10:30- 11:00 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planów miesięcznych opracowanych w oparciu o podstawę programową przedszkola.

11:00-11:30 Stymulacje polisensoryczne. Czynności organizacyjno-porządkowe.

11:30- 12:30 Trening czystości. Obiad. Relaks przy muzyce lub masaż różnymi fakturami.

12:30- 13:30 Spacer lub zabawa na placu zabaw w zależności od pogody. Zabawy według potrzeb dzieci, w kącikach sensorycznych. Zabawy integracyjne, plastyczno-techniczne, konstrukcyjne.

13:30- 14:00 Trening czystości. Podwieczorek.

14:00- 15:00 Praca z dziećmi o charakterze  stymulacyjno- kompensacyjnym oraz wychowawczym . Zajęcia w  Sali Integracji Sensorycznej oraz w Sali Doświadczania Świata.