Motylki

Grupa „ Motylki ” –  4 latki          

                      

 

Nauczycielki:

mgr Justyna Karwowska

mgr Ewelina Laskowska

Język angielski : mgr Katarzyna Matuszewska

Rytmika : mgr Katarzyna Nikolopoulou

Woźna oddziałowa : Aneta Matejko –  Krysiuk

Pomoc  nauczyciela: Aneta Matejko – Krysiuk