LISKI

Grupa Liski – 3 latki

 

Nauczycielki:

mgr Katarzyna Żukowska

mgr Ewa Anuszkiewicz – Murawska 

mgr Anna Lachowicz

Pomoc nauczyciela: Sylwia Polkowska

Język angielski : mgr Katarzyna Matuszewska

Rytmika : mgr Katarzyna Nikolopoulou

Woźna oddziałowa : Magdalena Chodorowska