Aktualności

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W PRZEDSZKOLU SŁONECZNA SZÓSTECZKA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

NASZE PRZEDSZKOLAKI OD WRZEŚNIA 2018r. DO CZERWCA 2019r. WZIĘŁY UDZIAŁ W 69 IMPREZACH RÓŻNEGO TYPU:

 • 12 uroczystości okolicznościowych
 • 11 przedstawień teatralnych
 • 4 audycje i koncerty muzyczne
 • 5 spotkań i wydarzeń w ramach różnych akcji realizowanych w przedszkolu
 • 8 wycieczek
 • 6 wystąpień publicznych (konkursy, przedstawienia, spartakiady)
 • 17 innych wydarzeń typu: występy taneczne, warsztaty chemiczne, przeglądy teatralne, zajęcia w szkole itp.
 • Projekt EFS „Słoneczna Szósteczka”, w ramach którego odbyły się zajęcia oraz wycieczka

                                      UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE

listopad Dzień Pluszowego Misia – wszystkie grupy
grudzień Pasowanie na przedszkolaka – gr. Biedronki, Kotki
grudzień Mikołajki – wszystkie grupy
grudzień Spotkanie wigilijne z pracownikami i dziećmi przedszkola
grudzień Spotkania wigilijne z rodzicami – gr. Misie, Żabki, Promyki, Krasnoludki, Tygryski
styczeń Bal karnawałowy – wszystkie grupy
styczeń Dzień Babci i Dziadka – gr. Misie, Żabki, Promyki, Krasnoludki, Tygryski
luty Pierwszy dzień wiosny – wszystkie grupy
maj Święto Rodziny – wszystkie grupy
czerwiec Dzień Dziecka – wyjazd do Ełku do sali zabaw Tropicko – wszystkie grupy
czerwiec Uroczyste zakończenie roku szkolnego – gr. Żabki, Misie, Promyki
cały rok Święto grupy połączone z zabawami integracyjnymi z rodzicami – wszystkie grupy.

  PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE

wrzesień „Zajączkowo”
listopad „Maja i Mia”, „Czerwony Kapturek i inne bajki”
grudzień „Maja i Mia”, „Pocahontas”
styczeń „Maja i Mia”
luty „Lekcja o Polsce”, „Czarodziejskie słowa”
marzec „Dzikie gęsi”, Pokazy iluzji
maj „Czarodziejski kwiat”

 AUDYCJE I KONCERTY MUZYCZNE

październik Koncert zwycięzcy X edycji „Mam talent”.
listopad „Moja Ojczyzna Niepodległa” – spektakl muzyczno – poetycki z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Rzeczpospolitej
grudzień „Smuteczki wigilijnej gwiazdeczki” – przedstawienie muzyczne
kwiecień „Koncert muzyczny” – występy dzieci ze szkoły muzycznej

  AKCJE

październik „Pola nadziei” – kampania społeczna – wszystkie grupy
grudzień „Góra grosza”- wszystkie grupy
cały rok Zbiórka nakrętek od butelek.
maj „Maj z książką” – udział dzieci w zajęciach w Bibliotece Miejskiej
czerwiec  „Cała Polska czyta dzieciom” – udział różnych osób w czytaniu dzieciom książek – wszystkie grupy.

 WYCIECZKI 

wrzesień Wycieczka na skrzyżowanie – gr. Kotki, Misie
październik Wycieczka do parku – gr. Biedronki, Misie
październik

 

Wycieczka do gabinetu stomatologicznego – gr. Misie, Żabki
listopad Wycieczka do Białegostoku na Widowisko taneczne pt. „Opowiastki z lasu i nie tylko”.
luty Wycieczka do zakładu fryzjerskiego – gr. Żabki. Wycieczka do Muzeum Ziemi Augustowskiej – gr. Misie, Żabki. Wycieczka na pocztę – gr. Żabki.
kwiecień Wycieczka do księgarni – gr. Żabki

  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE 

wrzesień Udział dzieci w III Festiwalu Przedszkolaka w augustowskim amfiteatrze – gr. Misie
listopad Udział w  konkursie recytatorskim „Moja Ojczyzna Niepodległa” – gr. Kotki, Tygryski, Promyki, Krasnoludki, Misie, Żabki. Konkurs recytatorski w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Jadą, jadą misie” – gr. Krasnoludki, Misie. Konkurs międzyprzedszkolny „Polska – moja ojczyzna” – gr. Promyki.
grudzień Udział w miejskim konkursie na najpiękniejszą choinkę – gr. Misie
marzec Uroczystość z okazji przeniesienia naszego przedszkola do nowego budynku, występy dzieci – gr. Misie.
czerwiec Udział w spartakiadzie przedszkolnej organizator Przedszkole nr 1 w Augustowie – gr. Misie

 INNE WYDARZENIA

wrzesień Zajęcia taneczno – ruchowe Fun Dance. Udział dzieci w zajęciach „Przedszkole i piłka”. Udział dzieci w obchodach 30 rocznicy działalności Teatru Res Humane .
październik Warsztaty chemiczne. Zabawy z ciekłym azotem. Udział w akcji „Bijemy rekordy w udzielaniu pierwszej pomocy.
listopad Przemarsz dzieci ulicami naszego miasta z chorągiewkami, rozdawanie przechodniom kotylionów. Spotkanie z pisarką książek dla dzieci Katarzyną Janowicz – Timofiejew.
grudzień

 

„Jasełka” w wykonaniu podopiecznych DPS

 

styczeń Udział dzieci w I Augustowskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych. Spotkanie z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej.
maj Warsztaty suchy lód.   Kino sferyczne.
czerwiec Zajęcia adaptacyjne.
czerwiec Spotkanie z policjantami i strażakami.
czerwiec Udział w zajęciach w szkole – gr. Misie, Żabki, Promyki.  Zabawy sportowe z Kangurkiem.

 PROJEKT  EFS  „SŁONECZNA  SZÓSTECZKA”

cały rok Zajęcia rozwijające kompetencje przedsiębiorcze.
cały rok Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne.
cały rok Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne.
cały rok Zajęcia rozwijające kompetencje badawcze.
cały rok Zajęcia rozwijające kompetencje poznawcze uczenia się.
maj Wycieczka do Giżycka do Centrum Aktywnego Wypoczynku.

 

DYŻUR WAKACYJNY – wpłata

SZANOWNI RODZICE

Dyżur w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka rozpoczyna się od 1 sierpnia i trwa do 27 sierpnia 2019 r. Prosimy bardzo o dokonanie wpłaty na konto przedszkola za do 5 sierpnia 2019 r. w kwocie 90,00 zł:

Nr konta :

28 1240 5211 1111 0000 4921 0712

Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie

Ul. Mickiewicza 2b

16-300 Augustów

 

Z dniem 1 sierpnia prosimy o dostarczenie kopii deklaracji poświadczającej zwolnienie z opłat za pobyt ( dotyczy rodziców dzieci z innych przedszkoli).

Wakacyjne życzenia.

Wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy wspaniałych, pogodnych i roześmianych wakacji. Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil.

Życzy Dyrekcja, kadra pedagogiczna oraz cały personel Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka

Sprawozdania z realizacji projektu EFS

Raport końcowy z realizacji projektu „Słoneczna Szósteczka”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Sprawozdanie z realizacji projektu EFS w ramach RPO Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 „Słoneczna Szósteczka”

             Projekt „Słoneczna Szósteczka” realizowany w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie przebiegał w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Dotyczył Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja: Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej, jakości edukacji przedszkolnej. Wartość całkowita projektu wyniosła 171 409,87 zł, w tym otrzymane dofinansowanie w wysokości 145 698,37 zł. Wsparciem zostało objętych 118 dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz 12 nauczycielek z w/w placówki. Projekt miał na celu podniesienie, jakości oferty edukacyjnej Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w zakresie kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych u nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w/w kompetencji. Udział w projekcie by bezpłatny. Projekt obejmował również zakup:

 • Licencji oprogramowania „ Świat cyfrowych zabaw” oraz dostosowanie programu zajęć rozwijających kompetencje informatyczne;
 • Zakup systemu komputerowego – klucz licencyjny do programu metody terapeutycznej REHACOM;
 • Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do warsztatów rozwijających kompetencje poznawcze uczenia się;
 • Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do zajęć rozwijających kompetencje przedsiębiorcze;
 • Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do zajęć badawczych;
 • Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do zajęć matematycznych;
 • Zakup tablicy interaktywnej, dywanu magicznego; laptopów (5 szt.);, komputera stacjonarnego.

           W okresie od 1 października 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku dzieci brały udział  w zajęciach kształcących kompetencje kluczowe a w szczególności w:

 1. Indywidualnych warsztatach rozwijających kompetencje poznawcze uczenia się , w których wzięło udział 20 dzieci i w wymienionym okresie realizacji przeprowadzono 200 godzin zajęć. Podczas zajęć wykorzystywany był program REHACOM  – zakupiony w ramach projektu klucz licencyjny na 200 godzin treningowych. Oraz zestaw pomocy dydaktycznych używanych podczas warsztatów indywidualnych z dzieckiem.
 2. Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne, w których wzięło udział 94 dzieci i przeprowadzono 270 godzin zajęć. Zajęcia w grupach prowadzone były w oparciu o program , którego głównym celem było zapoznanie dzieci z podstawami kodowania i programowania.
 1. Zajęcia rozwijające kompetencje przedsiębiorcze, w których wzięło udział 65 dzieci i przeprowadzono 80 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były wg programu opracowanego przez prowadzącego nauczyciela, w którym głównym celem było przekazanie dzieciom w wieku przedszkolnym podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości, a także kształtowania predyspozycji do bycia przedsiębiorczym. Do zajęć był wykorzystywany zestaw pomocy dydaktycznych zakupiony w ramach projektu.
 2. Zajęcia badawcze, w których wzięło udział 105 dzieci i przeprowadzono 175 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były wg programu opracowanego przez prowadzącego nauczyciela, którego celem jest zainteresowanie dzieci otaczającym światem, stymulowanie rozwoju oraz kreatywności. Dzieci podczas zajęć poznały zależności między wodą, ziemia a powietrzem, zajęcia były prowadzone metodą eksperymentu. Do zajęć wykorzystano zestaw pomocy dydaktycznych w postaci laboratorium oraz jego wyposażenia zakupionych w ramach projektu.
 3. Zajęcia matematyczne,, w których wzięło udział 101 dzieci i przeprowadzono 175 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były wg programu opracowanego przez prowadzącego nauczyciela, którego celem było poprzez zabawy i gry dydaktyczne rozwijać kompetencje matematyczne. Do zajęć zostały wykorzystane klocki NUMICON zakupione dla każdego dziecka w grupie w ramach projektu.

We wszystkich grupach w przedszkolu wykorzystywane jest  oprogramowanie „  Świat cyfrowych  zabaw”, dzięki któremu wspomagana jest nauka języka angielskiego. Prowadzone na podstawie dostosowanego programu zajęcia, opartego o innowacyjne rozwiązanie multimedialne (Aptech Learning Ladder), wprowadzają dzieci w świat cyfrowy oraz dają (poprzez zabawę) możliwość nauki prostych zwrotów w języku angielskim za pośrednictwem animowanych postaci i środowiska multimedialnego.

W ramach projektu „ Słoneczna szósteczka” doskonalone były kompetencje zawodowe u 12 nauczycielek pracujących w przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych.

Przeprowadzone zostały następujące szkolenia skierowane do kadry pedagogicznej placówki:

 1. Szkolenie z umiejętności wykorzystania w pracy dydaktycznej specjalistycznych narzędzi terapeutycznych poprawiających zdolności poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym, w którym uczestniczyła 1 nauczycielka. Szkolenie odbyło się we wrześniu 2018 roku we Wrocławiu w instytucie BIOMED. Nauczycielka nabyła umiejętności do prowadzenia zajęć metodą REHACOM.
 2. Szkolenie z umiejętności wykorzystania klocków edukacyjnych do rozwoju kompetencji matematycznych dziecka, w którym uczestniczyło 11 nauczycielek. Szkolenie odbyło się w listopadzie 2018 r. i prowadzone było przez trenerów KLANZA Białystok. Nauczycielki zostały zapoznane z praktycznymi sposobami wykorzystania klocków edukacyjnych w tym klocków NUMICON do wprowadzania elementów kodowania i programowania.
 3. Szkolenie z umiejętności wykorzystania narzędzi TIK w codziennej pracy dydaktycznej zwiększającej jakość kształcenia,, w którym uczestniczyło 10 nauczycielek. Szkolenie odbyło się w grudniu 2018 r. i w styczniu 2019 r. i trwało 60 godzin. Prowadzone było przez instruktora firmy szkoleniowej SYNTEA w Lublinie. Nauczycielki zdobyły certyfikaty poprzedzone egzaminem w posługiwaniu się narzędziami TIK w pracy dydaktycznej.
 4. Szkolenie z umiejętności wykorzystania specjalistycznego programu edukacyjnego do podnoszenia kompetencji kluczowych ICT dzieci, w którym uczestniczyło 10 nauczycielek. Szkolenie odbyło się w grudniu 2018 r. i trwało 20 godzin. Nauczycielki zdobyły umiejętność wykorzystywania materiałów dydaktycznych zamieszczonych na internetowych portalach edukacyjnych oraz obsługi tablicy interaktywnej.

Rozpoczęte w ramach projektu zadania będą kontynuowane po zakończeniu projektu w formie zajęć dodatkowych poszerzających ofertę edukacyjna przedszkola. Nabyte przez dzieci umiejętności przyczynią się do właściwego przygotowania ich do szkoły. Natomiast kadra pedagogiczna na skutek przeprowadzonych szkoleń wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności do podnoszenia, jakości pracy placówki w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Sprawozdanie do druku:  kliknij

 

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci.

Informujemy i zachęcamy mieszkańców Miasta Augustowa do udziału w akcji ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” , która odbywa się przy budynku Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie ul. Mickiewicza 2b w dniach  03.06.2019 r. – 21.06.2019 r., Elektrośmieci proszę składować w miejscu oznakowanym  ( za budynkiem przedszkola) w godzinach od 7.00 do 17.00.

 

Dyżur wakacyjny

SZANOWNI RODZICE

Dyrektor Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka informuje, iż dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu trwać będzie od 01.08. 2019 r. do 27 sierpnia 2019 r. Ostatnie 3 dni sierpnia są przeznaczone na przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego tj. sprzątanie sal, dekoracje, rada pedagogiczna itp. W przedszkolu w tym okresie będzie funkcjonować 3 grupy dzieci, czyli 75 miejsc. Okres  przyjmowania kart kwalifikacyjnych dziecka na dyżur  jest uzależniony od ilości zgłoszeń.

Wycieczka do Giżycka

9 maja dzieci z grup ,,Misie’’, ,,Żabki’’ i ,,Promyki’’ wybrały się na wycieczkę do Giżycka, organizowaną w ramach Projektu ,,Słoneczna Szósteczka’’. Zajęcia i zabawy odbywały się w Ośrodku Wypoczynkowym Gwarek ,,Centrum Aktywnego Wypoczynku’’. Dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Czas umiliły nam postacie z bajek ,,Minionki’’. Zabawa była udana, dzieci i panie wróciły zadowolone i pełne wrażeń.

Oficjalne otwarcie Naszego Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka.

22 marca 2019 r.- Odbyło się oficjalne otwarcie Naszego Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka.  W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Miasta Augustowa Pan Mirosław Karolczuk, Zastępca Burmistrza Pan Filip Chodkiewicz, Pani Sekretarz Sylwia Zajkowska, Wicestarosta Pan Dariusz Szkiłądź, Pani Wiesława Chrulska Dyrektor ZSS nr 3, Przedstawicielki Przedszkoli, Ksiądz oraz Rodzice. Wydarzenie rozpoczęto  podziękowaniami Pani Dyrektor Danuty Jańczak oraz  przemówieniem Pana Burmistrza. Uroczystość uświetniły występy dzieci z grupy Misie i Żabki.

Praca przedszkoli w okresie wakacyjnym.

Karty zgłoszeń do Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie będą wydawane rodzicom dzieci z innych przedszkoli publicznych od 15 kwietnia 2019 r. Rodzice z Przedszkola nr 6  zapisują swoje dzieci u nauczycielek w grupach od 27.03.2019 do 08.04.2019 r.