KUBUSIE PUCHATKI

Grupa Kubusie Puchatki

 

 

Nauczycielki:

mgr Aneta Rozmysłowicz

mgr Agnieszka Szurgot

Rytmika : mgr Katarzyna Nikolopoulou

Woźna oddziałowa : Renata Raczkowska

Pomoc  nauczyciela: Renata Raczkowska