Od dnia 19 kwietnia 2021r. Przedszkole Nr 6 w Augustowie świadczy opiekę oraz zajęcia dydaktyczne dla wszystkich dzieci  z naszej placówki,

INFORMACJA!!!

Szanowni Rodzice!

– od dnia 19 kwietnia 2021r. Przedszkole Nr 6 w Augustowie świadczy opiekę oraz zajęcia dydaktyczne dla wszystkich dzieci  z naszej placówki,

godziny otwarcia przedszkola: 6:00-17:00,

– nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa zgodne      z wytycznymi przeciwepidemiologicznymi Głównego inspektora Sanitarnego              w sprawie Covid-19 (m.in. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, ograniczenie ilości osób wchodzących do placówki),

– przypominam o procedurze dotyczącej przyprowadzania i odbiorze dziecka z placówki.

Dyrektor

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

w Augustowie

Oświadczenie- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola

Ważne!!!

Do dnia 01.04.2021r do godziny 16:00 rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 6 powinni podpisać oświadczenie- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola i dostarczyć do Przedszkola Nr 6.

Druk jest dostępny w placówce oraz można go wydrukować ze strony internetowej przedszkola.

Potwierdzenie woli przyjęcia – pobierz

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022- dokumenty do pobrania.

OGŁOSZENIE. MUZYCZNE SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA DZIECI

OGŁOSZENIE

W DNIU 10.02.2021 (ŚRODA) W PRZEDSZKOLU ODBĘDZIE SIĘ

MUZYCZNE SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA DZIECI:

Warsztaty Bębnów Afrykańskich.

To nie tylko gra na instrumentach, ale także poznanie budowy instrumentów, specyfikę muzyki zachodnio-afrykańskiej oraz rolę kulturową, jaką pełnią bębny w miejscach, w których powstały. Wykonywanie muzyki na bębnach jest sposobem na przeniesienie się do świata odległej kultury.

Koszt warsztatów wynosi 8zł

(powyższą kwotę należy przekazać dzieciom w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy do dnia 8.02.2021r.)

 

*Każda grupa będzie uczestniczyła w osobnym spotkaniu. Zajęcia będą trwały od godz. 9:00 do 13:30 -zgodnie z harmonogramem.