Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”

Nasze przedszkole bierze udział w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa  wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji.

W ramach akcji każdego miesiąca będziemy otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia zajęć z dziećmi (konspekt zajęć + prezentację multimedialną + karta pracy ) na tematy związane z bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców”.