Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie

 

l.p działanie termin
1. Prowadzenie zajęć z dziećmi związanych z nazywaniem i rozpoznawanie wartości związanych z zachowaniami i umiejętnościami społecznymi np. szacunek do ojczyzny, do symboli narodowych poprzez: przekaz osobowy nauczyciela Od IX 2018 do VI 2019
2. Organizacja przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej rozumieniu i przeżywaniu i poznawaniu wartości związanych z 100 rocznicą Niepodległości, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia Od X 2018 do XII 2019
3. Organizowanie spotkań  na temat „kultywowania tradycji narodowych” Od X 2018 do I 2019
4. Biało – czerwone pomniki – ozdobienie pomników współtwórców niepodległości barwami narodowymi- poznawanie pomników historii w swoim mieście, umożliwienie rozumienia i respektowania norm społecznie ważnych Od X 2018 do 30 XI 2018
5. Przygotowanie spektaklu słowno – muzycznego związanego z 11 XI – pod hasłem Przedszkolaki Niepodległej  z udziałem zaproszonych gości 08.11.2018
6. Stworzenie galerii zdjęć związanych z miejscami pamięci. X – XI/2018
7. Odśpiewanie hymnu narodowego oraz przemarsz przedszkolaków ulicami miasta z chorągiewkami biało – czerwonymi na Rynek Zygmunta Augusta i zapalenie zniczy przy pomniku, Wręczanie przechodniom kotylionów biało – czerwonych. 09.11.2018
8. Organizacja przedszkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem „Moja Ojczyzna Niepodległa” 05.11.2018
9. Publikowanie działań w lokalnych mediach. Na bieżąco