Podziękowanie darczyńcom, którzy odpisali 1% podatku za rok 2015 na Fundację Młodzi Młodym.

PODZIĘKOWANIE

        Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna i pracownicy Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka  w Augustowie dziękują darczyńcom, którzy odpisali 1% podatku za rok 2015 na Fundację Młodzi Młodym. W/W fundacja przekazała na konto Rady Rodziców 518, 47 zł. Serdecznie dziękujemy za wsparcie placówki. Darowizna będzie przeznaczona na organizację I Urodzin Słonecznej Szósteczki w czerwcu 2017 roku. Zapraszamy do dalszej współpracy.