Projekt „Słoneczna szósteczka”

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt „Słoneczna szósteczka”od września 2018 do czerwca 2019 Słoneczna Szósteczka, który ma na celu podniesienie oferty edukacyjnej placówki w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych dzieci.

W ramach projektu dzieci biorą udział w :

– Zajęciach rozwijających kompetencje informatyczne, które mają na celu pobudzenie wyobraźni i kreatywność dzieci, uczą współdziałania oraz rozwijają logiczne myślenie.

-Zajęcia rozwijające kompetencje przedsiębiorcze, rozwijają u dzieci wiedzę z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej, kształtowania nawyków racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, poznanie wartości i historii pieniądza.

– Zajęcia matematyczne dają możliwość ekspresji, działania, wyzwalają chęć poszukiwania. Przedszkolaki na zajęciach dodatkowych mają okazję zobaczyć jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy tym uczą się, zdobywają nowe umiejętności oraz rozwijają matematyczną wyobraźnię.

-Zajęcia badawcze są kreatywne, dzięki czemu dzieci poszerzają swoją wiedzę, mogą pokonywać przeszkody i sprawdzać nowe możliwości postępowania. Dzieci czerpią radość z poszukiwań, eksperymentów i obserwacji

-Zajęcia rozwijające kompetencje uczenia się to zajęcia, które mają na celu: rozwijać u dzieci funkcje wzrokowe, słuchowe, rozwijać koordynację wzrokowo- ruchową ,usprawniać precyzję ruchów rąk, ćwiczyć koncentrację uwagi, usprawniać procesy poznawcze, oddziaływać na rozwój emocjonalny i społeczny.

Zajęcia rozwijające kompetencje poznawcze uczenia się