Słoneczna Szósteczka – Pod taką nazwą będzie realizowany projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Słoneczna Szósteczka

Pod taką nazwą przez okres od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku w  Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie będzie realizowany projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej placówki w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycielek. Urozmaicenie oferty edukacyjnej jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. 

Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych został przygotowany przez Przedszkole nr 6 im. Słoneczna szósteczka w Augustowie i złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w  2016 roku. Przeszedł on pozytywnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną i otrzymał dofinansowanie. Całkowity koszt realizacji projektu w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. wyniesie 171 409,87 zł z czego 145 698,37 zł to kwota dofinansowania. Wkład własny wnioskodawcy, czyli Gminy Miasta Augustów wynosi 25 711,50 zł. Są to środki, jakie przekaże Gmina Miasto Augustów na realizację w/w projektu.  Projekt zakłada przede wszystkim organizację dodatkowych zajęć dla dzieci, prowadzonych przez nauczycieli  z dziedzin, które obejmuje zakres tematyczny projektu.
Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu zmierzać mają do przygotowania dzieci do płynnego i bezstresowego przejścia ze szczebla edukacji przedszkolnej do szkoły, a rodzicom uzmysłowić jak ważnym etapem dla prawidłowego rozwoju ich dzieci jest edukacja przedszkolna. 
Przedszkole nr 6 im. Słoneczna szósteczka w Augustowie, realizując projekt „Słoneczna Szósteczka”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczną od 1 września  2018r. rekrutację dziewczynek i chłopców w wieku od 3 do 6 lat  do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z zakresu:

  • Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne
  • Warsztaty indywidualne rozwijające kompetencje poznawcze uczenia się prowadzone metodą REHA COM
  • Zajęcia rozwijające kompetencje przedsiębiorcze
  • Zajęcia badawcze
  • Zajęcia matematyczne
    Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się w okresie od 1 września  do 24 września 2018 r. do Pań nauczycielek pracujących w grupach.
    Warunkiem uczestnictwa dzieci w Projekcie jest wiek dziecka 3- 6 latki  oraz wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej.