WAŻNE! Standardy Ochrony Małoletnich

WAŻNE!

Na stronie internetowej naszego przedszkola   w zakładce: Na poważnie został opublikowany  dokument: Standardy Ochrony Małoletnich opracowany zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r.     o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy      (Dz. U. poz. 1606). Zachęcamy do zapoznania się przez rodziców i opiekunów prawych dzieci uczęszczających do naszej placówki.