Wyniki rekrutacji

Zgodnie z rekomendacja MEN z dnia 26 marca 2020 r. dotyczącej wyników rekrutacji informuje iż wyniki rekrutacji w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych mogą być podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych szkół/placówek. Stosując się do zaleceń MEN podaję listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie.

Potwierdzenie woli przyjęcia będzie odbywało się telefonicznie tzn. zadzwonimy do każdego z Państwa z pytaniem, czy Pan/Pani Potwierdza wolę uczestnictwa dziecka w Naszym przedszkolu od 01.09.2020 r.