Wysokość składek na rok szkolny 2020/2020

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 10 -go  dnia  każdego miesiąca.

Dane do przelewu:

Przedszkole Nr 6 w Augustowie
ul. Mickiewicza 2B
16-300 Augustów
Nr konta bankowego: 47 1240 5787 1111 0011 0133 4919