Wysokość składek na rok szkolny 2020/2020

OGŁOSZENIE

Rada Rodziców Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie ustaliła wysokość składek na rok szkolny 2020/2020:

60zł na pierwsze dziecko oraz 30 zł -na każde kolejne dziecko, składkę należy wpłacić na rachunek Rady Rodziców do dnia: 31 grudnia 2020 roku

Dane do wpłaty:

Bank Spółdzielczy w Augustowie

Nr rachunku: 64 9351 0000 0000 0723 2000 0020

 

50zł- składka na paczkę choinkową:

  • należy wpłacić do dnia: 1 grudnia 2020r. w formie gotówkowej dla poszczególnych tzw. „Trójek” grupowych,
  • Informacji dotyczących zbiórki udzielają rodzice z poszczególnych „Trójek grupowych” .