Wysokość składek na rok szkolny 2022/2023:

OGŁOSZENIE

Rada Rodziców Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie ustaliła wysokość składek na rok szkolny 2022/2023:

70zł na pierwsze dziecko oraz 35 zł -na każde kolejne dziecko, składkę należy wpłacić na rachunek Rady Rodziców do dnia: 31 grudnia 2022 roku

Dane do wpłaty:

Odbiorca: Rada Rodziców Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie

Nr rachunku: 64 9351 0000 0000 0723 2000 0020 (Bank Spółdzielczy w Augustowie)

Zebrane środki będą przeznaczone m.in. na: zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci, pokrycie kosztów transportu zorganizowanego wyjazdu dzieci, organizację imprezy karnawałaowej, Mikołajek oraz Dnia Dziecka, nagrody w konkursach, dyplomy z okazji pasowania na przedszkolaka oraz pożegnania starszaków.

60zł- składka na paczkę choinkową:

  • należy wpłacić do dnia: 1 grudnia 2022r. w formie gotówkowej dla poszczególnych tzw. „Trójek” grupowych,
  • Informacji dotyczących zbiórki udzielają rodzice z poszczególnych „Trójek grupowych” .