Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Miasta Augustowa – terminy przeprowadzenia rekrutacji

Szanowni kandydaci do naszego przedszkola !!!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2020 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 16 stycznia 2020 r. podajemy do informacji rodziców terminy przeprowadzenia rekrutacji oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli dla dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Augustowa.

Terminy przeprowadzenia rekrutacji pobierz