Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i rodziców do wzięcia udziału
w przedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Drzewko Bożonarodzeniowe”. Zadaniem uczestników jest wykonanie drzewka bożonarodzeniowego dowolną techniką, o wymiarze do 80 cm. Prace należy dostarczyć do naszego przedszkola do dnia 06.12.2021 r.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zgłoszonych prac. Zostaną one wystawione na kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się w naszym przedszkolu.

Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy,
do której uczęszcza.

Na uczestników konkursu czekają nagrody.