W dniu 23 listopada 2021r odbędzie się teatrzyk w wykonaniu teatru „Pod Orzełkiem” pt.: Wyspa pacynek.

Ważne!

W dniu 23 listopada 2021r odbędzie się teatrzyk w wykonaniu teatru „Pod Orzełkiem” pt.: Wyspa pacynek.

W dniu 6 grudnia 2021r odbędzie się audycja muzyczna „Kłopoty Mikołaja” w wykonaniu muzyków z „Arte Muza” z Białegostoku.

Prosimy o wpłatę kwoty: 12 zł dla nauczycielek w grupie (należy przekazać zaklejoną kopertę podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko).

Wpłaty należy dokonać do dnia: 22 listopada 2021 r.