Logowanie do e-dziennika

Czynności jakie należy wykonać, aby zacząć korzystać z e-dziennika:

1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/augustow . Wyświetli się powitalna strona systemu.
2. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.
3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem (jeżeli pojawi się weryfikacja – wykonaj daną czynność i zweryfikuj ją) i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Otwórz wiadomość o aktywacji konta i kliknij link podany w treści, aby wprowadzić własne hasło.
5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwać, zaznacz opcję Nie jestem robotem (jeżeli pojawi się weryfikacja – wykonaj daną czynność i zweryfikuj ją) i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.
6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.
7. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki. Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz w zakładce Pomoc.

Przeglądanie e-dziennika

1. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres: https://uonetplus.vulcan.net.pl/augustow
2. Na wyświetlonej stronie głównej kliknij ZALOGUJ SIĘ.
3. Wpisz login (e-mail) i hasło.
4. Kliknij ZALOGUJ SIĘ.

Bezpieczeństwo

1. Wpisów do e-dziennika dokonują tylko nauczyciele dysponujący specjalnymi uprawnieniami.
2. Każda zmiana w e-dzienniku jest rejestrowana (kto, co i o której godzinie zmienił). Każdy zapis dokonany przez nauczyciela jest natychmiast dostępny na stronie internetowej.
3. Rodzice mogą przeglądać tylko wpisy dokonane przez nauczycieli.
4. Witryna umożliwia przeglądanie informacji tylko o swoim dziecku!
5. Nie można zobaczyć danych innych osób!
6. Rodzice mogą zmieniać login (adres e-mail) i hasło. O zmianie adresu e-mail powinni poinformować wychowawcę.

Logowanie do e-dziennika – instrukcja pobierz
Adres e-dziennika : https://uonetplus.vulcan.net.pl/augustow

 

 

Wysokość składek na rok szkolny 2022/2023:

OGŁOSZENIE

Rada Rodziców Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie ustaliła wysokość składek na rok szkolny 2022/2023:

70zł na pierwsze dziecko oraz 35 zł -na każde kolejne dziecko, składkę należy wpłacić na rachunek Rady Rodziców do dnia: 31 grudnia 2022 roku

Dane do wpłaty:

Odbiorca: Rada Rodziców Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie

Nr rachunku: 64 9351 0000 0000 0723 2000 0020 (Bank Spółdzielczy w Augustowie)

Zebrane środki będą przeznaczone m.in. na: zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci, pokrycie kosztów transportu zorganizowanego wyjazdu dzieci, organizację imprezy karnawałaowej, Mikołajek oraz Dnia Dziecka, nagrody w konkursach, dyplomy z okazji pasowania na przedszkolaka oraz pożegnania starszaków.

60zł- składka na paczkę choinkową:

  • należy wpłacić do dnia: 1 grudnia 2022r. w formie gotówkowej dla poszczególnych tzw. „Trójek” grupowych,
  • Informacji dotyczących zbiórki udzielają rodzice z poszczególnych „Trójek grupowych” .

Zestaw programów nauczania dopuszczonych do użytku w Przedszkolu Nr 6                im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w roku szkolnym 2022/2023

Etap nauczania Tytuł, Autor, Wydawnictwo  

Numer

dopuszczenia do użytku

Wychowanie przedszkolne

3-6 latki

 

 

 

 

 

 

 

 

3-latki: „Samodzielne – wszechstronne – szczęśliwe” – Program wychowania przedszkolnego” Autorzy:       M. Chludzińska, A. Kacprzak- Kołakowska, A. Kucharczyk, D. Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek, Nowa Era, 2021

 

1/2022/2023

 

4-latki: „Drużyna marzeń-wychowanie przedszkolne” Autor: Jolanta Wasilewska, WSiP, 2021

 

2/2022/2023

 

4-5 latki: „Drużyna marzeń-wychowanie przedszkolne” Autor: Jolanta Wasilewska, WSiP, 2021

 

2/2022/2023

 

5 latki: „Samodzielne – wszechstronne – szczęśliwe” – Program wychowania przedszkolnego” Autorzy:          M. Chludzińska, A. Kacprzak- Kołakowska, A. Kucharczyk, D. Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek, Nowa Era 2021

 

1/2022/2023

 

5-6 latki: „Drużyna marzeń-wychowanie przedszkolne” Autor: Jolanta Wasilewska, WSiP, 2021

 

2/2022/2023

 

6 latki: „Drużyna marzeń-wychowanie przedszkolne” Autor: Jolanta Wasilewska , WSiP, 2021

 

2/2022/2023

 

Oddział specjalny: Drużyna marzeń-wychowanie przedszkolne” Autor: Jolanta Wasilewska, WSiP, 2021

 

2/2022/2023

Język angielski

3-6 latki

 

 

3-latki: „Lion’s Team” –angielski dla przedszkolaków-program nauczania j.angielskiego, Autor: Monika Bigaj-Kisała, WSiP 2021

 

3/2022/2023

 

4-latki:. ENGLISH PLAY BOXProgram przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim. Autorzy: Dorota Sikora-Banasik, Ewelina Wilkos, Nowa Era 2021

 

4/2022/2023

 

4-5 latki: ENGLISH PLAY BOXProgram przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim. Autorzy: Dorota Sikora-Banasik,,Ewelina Wilkos, Nowa Era 2021

 

4/2022/2023

 

5 latki: ENGLISH PLAY BOXProgram przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim. Autorzy: Dorota Sikora-Banasik ,Ewelina Wilkos, Nowa Era 2021

 

4/2022/2023

 

5-6 latki: :”Lion’s Team” –angielski dla przedszkolaków-program nauczania j.angielskiego, Autor: Monika Bigaj-Kisała, WSiP 2021

 

3/2022/2023

 

6 latki: ”Lion’s Team” –angielski dla przedszkolaków-program nauczania j.angielskiego, Autor: Monika Bigaj-Kisała, WSiP 2022

 

3/2022/2023

Religia

 

 

5-6 latki:  „Tak dla Jezusa” program nauczania religii”, Autorzy: ks. K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność, 2020

 

5/2022/2023

 

6 latki: Tak dla Jezusa” program nauczania religii”, Autorzy: ks. K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność, 2020

 

5/2022/2023

 

Spotkanie z Panią Ewą Muczyńską, dotyczące kształtowania nawyków żywieniowych i zasad zdrowego żywienia u dzieci.

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panią Ewą Muczyńską,

dotyczące kształtowania nawyków żywieniowych i zasad zdrowego żywienia u dzieci,

które odbędzie się 7 czerwca (wtorek) o godz. 15.00.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 06.06.2022r.

 

Informacja dla rodziców w związku z dyżurem wakacyjnym.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 391/2021 r Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 13.12.2021r. Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie pełni dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu.
W związku z tym prosimy Rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom  o zgłoszenie się do wychowów grup w nieprzekraczalnym terminie: 

16 maja  – 03 czerwca

Rodzice mogą skorzystać również z pobytu dziecka w innych przedszkolach (zgłoszenia należy dokonać osobiście w przedszkolu, które pełni w danym czasie dyżur).

Opłatę za wyżywienie należy uiścić „z góry” do 20 lipca 2022r.

Przypominamy również, iż zgodnie z art.31 Konwencji Praw Dziecka rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

* 3 czerwca jest ostatecznym terminem składania zgłoszeń

Wykaz dyżurujących przedszkoli:

Lipiec:

  1. Przedszkole Nr 1 Akademia Bystrzaka w Augustowie, ul. Waryńskiego 57
  2. Przedszkole Nr 2 Przyjaciele Zielonego Lasu w Augustowie, ul. Kopernika 24

Sierpień:

  1. Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie, ul. Tytoniowa 12
  2. Przedszkole Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 10A
  3. Przedszkole Nr 6 Słoneczna Szósteczka w Augustowie, ul. Mickiewicza 2B