Wykorzystanie przestrzeni ogrodu w pracy z dzieckiem w przedszkolu – szklenie.

 

Poniżej prezentujemy scenariusze zajęć opracowane w dniach 15-17 maja 2021 r. przez nauczycieli Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w ramach szkolenia „Wykorzystanie przestrzeni ogrodu w pracy z dzieckiem w przedszkolu”.

Szkolenie zostało zrealizowane przez firmę Stimuslus Centrum Szkoleniowe w ramach projektu „Słoneczne przedszkole” i wzięło w nim udział 10 nauczycielek wychowania przedszkolnego.

Warsztaty dotyczyły pracy dydaktycznej z dziećmi z wykorzystaniem ogrodu przedszkolnego w oparciu o 4 żywioły: ziemi, wody, powietrza i ognia. Nauczycielki poznały jak należy pracować z dziećmi wykorzystując stymulację polisensoryczną: doświadczanie przyrody i darów natury wszystkimi zmysłami oraz elementy sensoplastyki. Uczestniczki szkolenia poznały także założenia arteterapii i propozycje wykorzystania tych pomysłów w pracy z dziećmi w ogrodzie podczas zajęć demonstracyjnych z udziałem dzieci.

Jednym z efektów projektu jest opracowane 4 scenariuszy zajęć z dziećmi w ogrodzie, które udostępniamy wszystkim chętnym na zasadach wolnej licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC) na stronie www.przedszkole.home.pl/2020-2021 oraz www.sp3augustow.pl.

Projekt „Słoneczne przedszkole” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dzień Dziecka w naszym przedszkolu.

W dniu 1.06 zaprosiliśmy nasze przedszkolne dzieciaki – te duże i te małe- do świata ciekawych przeżyć i niesamowitych przygód. Wszystko to na zakończenie projektu w ramach oferty zadania publicznego „Czym skorupka nasiąknie za młodu”. Przedszkolaki miały możliwość rozwijania kreatywności, umiejętności współdziałania dzięki specjalnie przygotowanym stanowiskom zabawowym. Podczas tego święta dzieci brały udział w tańcach integracyjnych, wykorzystywały  różnorodne zabawki, sprzęt, środki dydaktyczne służące twórczej zabawie, miały okazję do stworzenia własnego pokazu kuglarskiego i cyrkowego, „przemieniały się” w ulubione postaci dzięki malunkom na twarzy. Tego dnia nie tylko w przedszkolu, ale także na twarzach naszych dzieci zajaśniało słońce.

Zajęcia otwarte w grupie Misiów

W dniu 17.03 odbyły się niezwykłe zajęcia w krainie baśni i bajek. Dzieci rozwiązywały zadania specjalnie przygotowane przez ulubione postaci z literatury dziecięcej. Wyobraźnię przedszkolaków pobudzały efekty świetlne i wizualne przygotowane przez nauczycielkę. Dzieci miały okazję, by wykazać się zdolnościami z edukacji polonistycznej a także matematycznej. Rodzice byli pod wrażeniem znajomości treści bajek a także tego, że dzieci potrafią odnaleźć swoje imię zapisane literami pisanymi.

Gratulacje!

Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo.

Cieszymy się ,że Rodzice chętnie uczestniczą w inicjatywie czytania dla swoich pociech. Dzieci są dumne i zadowolone, że mogą słuchać bajek czytanych przez rodziców. Zachęcamy do udziału w naszej przygodzie z książką.