Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku o przyjęciu dziecka do przedszkola