Druk deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego

Szanowni Rodzice

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji do Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie chcemy wiedzieć, które dzieci będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszej placówce. Dlatego prosimy o wypełnienie druku deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020. Druk do pobrania u wychowawcy grupy oraz na  www.przedszkole.home.pl/ od 13.02.2019 r.. Termin składania deklaracji jest od 14 lutego do 20 lutego 2019 roku.

  • Dzieci, których rodzice złożą w terminie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 mają zapewnione miejsce w przedszkolu i nie podlegają procesowi rekrutacji.
  • Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją dziecka z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w naszej placówce.