Istnieje możliwość utworzenia oddziałów specjalnych oraz integracyjnych.

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż od 1 września 2019 r. istnieje możliwość utworzenia oddziałów specjalnych oraz integracyjnych w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie przy ul. Mickiewicza 2b. Opieką objęte byłyby dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  ze wskazaniem na oddział specjalny zamieszkujące Miasto Augustów. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z dyrektorem placówki pod adresem :

Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka

Ul. Śródmieście 29

16-300 Augustów

Tel. 87 643 30 94

W godzinach od 8.00-do 15.00