OGŁOSZENIE

       Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/425/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 r.  Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że z dniem 31 sierpnia 2018 r. zamierza się przekształcić Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka poprzez przeniesienie jego siedziby z ul. Śródmieście 29 na ul. Mickiewicza 2b w Augustowie. W związku z powyższym bardzo proszę rodziców o podpisanie zawiadomień dotyczących w/w informacji.

Uchwala_Nr_XLIV_425_18