OGŁOSZENIE

 Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/421/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 r.  Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że z dniem 1 marca 2018 roku zwalnia się z opłaty za pobyt dziecko rodziców/ opiekunów prawnych, którzy są mieszkańcami Miasta Augustów i odprowadzają podatek dochodowy na rzecz miasta Augustowa. W związku z powyższym proszę o wypełnienie oświadczeń potwierdzających prawo korzystania z wymienionej ulgi.