Ogłoszenie – dyżur wakacyjny

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 /2023 r Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 02.01.2023r Przedszkole Nr 6 w Augustowie pełni dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu.
W związku z tym Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom proszeni są o zgłoszenie się do wychowawców grup w nieprzekraczalnym terminie  

08 maja  – 26 maja

Potrzebujący rodzice mogą skorzystać również z pobytu dziecka w innych przedszkolach (zgłoszenia należy dokonać osobiście w przedszkolu, które pełni w danym czasie dyżur).

Opłatę za wyżywienie w przedszkolach należy uiścić z góry (w przypadku naszego przedszkola do 21 lipca 2023r.).

Przypominamy również, iż zgodnie z art.31 Konwencji Praw Dziecka rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

* 26 maja jest ostatecznym terminem składania zgłoszeń


Opłatę w wysokości 162zł należy dokonać do dnia 21.07.2023r.

na numer konta:

47 1240 5787 1111 0011 0133 4919

Dyżur wakacyjny obowiązuje od 01.08.2023r.-25.08.2023r.