POLECANE STRONY EDUKACYJNE DLA DZIECI

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/
https://pistacja.tv/
http://www.specjalni.pl/search/label/karty
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna
https://www.firstpalette.com/
https://www.matzoo.pl/
http://pisupisu.pl/
https://wordwall.net/pl/community?localeId=1045&query=przedszkole