Projekty

W ramach projektu: „Słoneczne przedszkole” w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia taneczne. Ruchowe zajęcia taneczne są znaczące dla kształtowania motoryczności dziecka. Poprzez taniec dziecko wyrabia sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Uzyskuje elastyczność i harmonijność ruchową. Ruch i taniec z jednej strony mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, z drugiej zaś mogą  stać istotnymi elementami terapii, ponieważ ruch znosi napięcie mięśniowe, emocjonalne, daje odprężenie. Przy okazji doskonałej zabawy następuje wzmocnienie mięśni , rozwija się koordynacja ruchowa i równowaga, jednym słowem znaczenie tańca w korygowaniu wad postawy jest bezsporne.


W ramach projektu: „Słoneczne przedszkole” w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia ruchowe: „Bawimy się wesoło” metodą ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne. Są to zajęcia ,które mają wpływ na kształt świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz nawiązywania kontaktu z innymi osobami. Wspomagają rozwój dzieci poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrok, kształt, poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwój zaufania do partnera.


W dniach: 12 i 14 maja 2021 odbyły się zajęcia :”W bajkowym ogrodzie ”w ramach realizacji projektu: „Słoneczne przedszkole” „Mam OKO na ogród”- to hasło drugiego spotkanie z aktorami i animatorami z Teatru pod Orzełkiem, podczas którego dzieci mogły odkrywać swój przedszkolny ogródek za pomocą zmysłu wzroku. Bajkowa Gąsienica przygotowała dla każdego Przedszkolaka zestaw małego odkrywcy – lupę, przez którą podziwialiśmy świat mrówek, biedronek, pająków i roślin.  Oczywiście obudziliśmy również teatralną wyobraźnię, która po krótkiej obserwacji okolicy pozwoliła nam zamalować bajkowe sztalugi różnymi kolorami i kształtami. Na trawnikowej scenie pojawiła się również powiększona czarem teatru scenografia- liście buku i dębu o raz specjalni goście: Pasikonik, Pajęczyca, Tęczowa Stonoga- lalki, które towarzyszyły nam w teatralnej zabawie. Polne kamienie z ogródka przy pomocy wyobraźni i farb – dzieci zamieniły w sympatyczne biedronki 🙂  Było słonecznie i kolorowo! Dziękujemy za wspólną zabawę!


Wiosna rozkwitła dzisiaj w salach naszego przedszkola za sprawą warsztatów teatralnych prowadzonych przez animatorów i aktorów z Teatru pod Orzełkiem z Białegostoku w ramach realizacji projektu unijnego „Słoneczne przedszkole”. To pierwsze z serii spotkań, których tematem przewodnim są: teatr i ogród. Do wakacji dzieci będą miały okazję poznać tajemnice Bajkowego Ogrodu za pomocą 5 zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, smaku i węchu aby następnie opowiedzieć to wszystko w artystyczny sposób swoim przyjaciołom z przedszkola    i rodzicom. Pan Mariusz i Pani Ula nauczyli dzieci piosenki marszowanki, dzięki której wszyscy dotarli do Bajkowego Ogrodu. Tam kukła Pani Wiosny zazieleniła świat i obudziła śpiącą w trawie Gąsienicę. Ta niezwykła mieszkanka ogrodu podarowała dzieciom kredki i mazaki przy pomocy, których mali ogrodnicy pomogli Pani Wiośnie pomalować kwiaty. Na zakończenie spotkania wszystkie kwiaty ozdobiły wiosenny portret, który uśmiechał się uśmiechami wszystkich uczestników zabawy. Było kolorowo, kwieciście, radośnie! Dziękujemy!

 Grupowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy „Zdrowo na sportowo”     Zajęcia ruchowe polegające na rozwijaniu i doskonaleniu sprawności i wydajności organizacyjnej dzieci poprzez różnorodne formy aktywności. Dzięki wykorzystaniu sprzętu sportowego i urządzeniu ogrodu będą prowadzone atrakcyjne zajęcia, co wpłynie na poprawę samopoczucia dzieci oraz na lepszą integrację ze środowiskiem rówieśniczym. Zajęcia przygotują dzieci do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji oraz nabycia umiejętności rozładowania napięcia i emocji. Dadzą możliwość czerpania radości ze wspólnej zabawy.

Indywidualne zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizowane w ramach Projektu ,,Słoneczne Przedszkole”, mają za zadanie stymulowanie i wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości dzieci oraz  respektowanie ich potrzeb.  Program zajęć zawiera propozycje działań i ćwiczeń zapewniających wielostronny rozwój, z uwzględnieniem ich potrzeb i indywidualnych możliwości. Celem zajęć jest:

 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo ruchowej.
 • Usprawnianie motoryki małej i dużej.
 • Kształtowanie umiejętności naśladowania.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowej oraz dotykowej.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, dopasowywania.
 • Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, wydłużania czasu koncentracji uwagi.
 • Kształtowanie umiejętności zabawy naprzemiennej, relacyjnej z zastosowaniem zasady ,,raz ty- raz ja”.
 • Rozwijanie świadomości  własnej osoby, swoich możliwości.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała oraz orientacji przestrzennej.
 • Zmniejszenie zachowań trudnych i stereotypowych.
 • Powiększenie zakresu umiejętności sprawczych.
 • Polepszenie warunków życia, zmniejszenie doświadczanego stresu, trudnych sytuacji, uzyskanie lepszej samooceny, przynależności do grupy społecznej, integracji.
 • Rozwijanie czynności samoobsłuchowych.
http://przedszkole.home.pl/w-przedszkolu-nr-6-im-sloneczna-szosteczka-w-2019-2020-r-realizowany-jest-projekt-trampolinka/
http://przedszkole.home.pl/projekt-trampolinka-2/
http://przedszkole.home.pl/projekt-trampolinka/

Od 1 sierpnia 2019r. w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie jest realizowany Projekt „ TRAMPOLINKA” współfinansowany ze środków RFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu nr 6 w Augustowie poprzez zniwelowanie występujących dysproporcji oraz barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie stwierdzonych deficytów; kształcenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Projekt jest skierowany do dzieci Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie, a także do nauczycieli wymienionej placówki.

Dofinansowanie projektu z UE: 272 801,50 zł

Wartość ogółem: 320 943,00 zł

Wkład własny: 48 141,50 zł

Okres realizacji projektu: 1.08.2019 – 31.07.2020

 

Oferta zajęć w ramach projektu pt. „TRAMPOLINKA” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • Muzykoterapia – usprawnianie werbalnych i niewerbalnych możliwości porozumiewania się dzieci oraz stymulowanie ich rozwoju w zabawie muzyką, ruchem i słowem. W trakcie zajęć dzieci będą uczyć się współdziałania w grupie, rozwiną umiejętności naśladowania ruchów i dźwięków. W zajęciach weźmie udział 47 dzieci w tym dzieci niepełnosprawne w podziale na grupy.
 • Terapia Integracji sensorycznej – w toku pracy terapeuta będzie stymulował zmysły dziecka oraz usprawniał motorykę małą, motorykę dużą, koordynację wzrokowo – ruchową. W zajęciach indywidualnych weźmie udział 15 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Trening Umiejętności Społecznych – rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami; umiejętność wyrażania swoich emocji i przeżyć, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych, wspólnej zabawy, przygotowanie do pełnienia ról społecznych. Zajęcia będą prowadzone w formie zabawowej indywidualnie dla dzieci niepełnosprawnych oraz w grupach dla 47 dzieci.
 • Terapia logopedyczna – indywidualne specjalistyczne zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Alternatywne metody komunikacji – indywidualne zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mające na celu kształcenie umiejętności komunikacji z otoczeniem.

 

W  ramach projektu pt. „TRAMPOLINKA” w szkoleniach weźmie udział 6 nauczycieli. Szkolenia będą dotyczyć wiedzy związanej z praca z dzieckiem autystycznym oraz z innymi niepełnosprawnościami.

W okresie od września do października 2019 r. zrealizowane zostaną następujące zdania dotyczące dostosowania miejsc do potrzeb dzieci niepełnosprawnych:

 • Modernizacja placu zabaw – wyposażenie w sprzęt w kwocie 30 720,00 zł;
 • Dostosowanie pomieszczenia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w postaci Sali doświadczania świata w kwocie 34 750,00 zł;
 • Wyposażenie Sali Integracji sensorycznej w kwocie 15800,00 zł;
 • Wyposażenie gabinetu logopedy w kwocie 10000,00 zł;

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pn. „Słoneczna Szósteczka”

Oferta zadania publicznego „ Czym skorupka nasiąknie za młodu…”

    W  Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku będzie realizowana oferta zadania publicznego pt. „Czym skorupka nasiąknie za młodu..”. Realizatorem oferty jest Towarzystwo Młodego Krechowiaka w Augustowie. Działania podje w jej ramach skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców naszego przedszkola i nie tylko. Mogą w nich brać udział także dzieci i rodzice z miasta Augustów z innych przedszkoli oraz nie uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego.

             Raz w miesiącu wszystkie dzieci w grupach wiekowych będą uczestniczyć w ciekawych zajęciach dotyczących rozwijania zainteresowań prowadzonych przez : DR WOW – Warszawa, Poznajemy Świat – Kraków, Klanza – Białystok. Ciekawą formą zajęć będą z pewnością spotkania dzieci i rodziców w godzinach popołudniowych w ramach warsztatów: Zabawy ruchowa i integracyjne, wspólne wykonywanie prac plastycznych, wspólna nauka tańca ludowego. W ofercie znalazły miejsce także warsztaty skierowane szczególnie do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z naszego miasta, które będą prowadzone raz w miesiącu. Z doświadczenia pracy pedagogicznej wiemy, że rodzic często potrzebuje wsparcia dotyczącego wychowania dziecka, co w obecnym świecie nie jest łatwe. Warsztaty prowadzone przez specjalistów CEN  Suwałki  będą formą, która być może da odpowiedź rodzicom na trudne pytania dotyczące wychowania oraz kształtowania osobowości dziecka, tak aby odnosiło sukcesy w dalszej edukacji. W czerwcu zorganizujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom festyn pt. Pobawmy się wspólnie, który poprowadzą animatorzy Klanza w ramach Mobilnego Miasteczka Zabaw.

          Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy, iż nie będzie to czas stracony. Oferta jest współfinansowana przez Gminę Miasto Augustów.

Oferta zadania publicznego: Czym skorupka nasiąknie za młodu …

Harmonogram na marzec 2017 r.

Data Godzina Miejsce zadanie prowadzący
 

 

10.03.2017

 

 

15.00  – 16.00

 

 

Przedszkole nr 6

 

 

Rodzinne spotkanie integracyjne – dzieci i rodzice na temat : ruchowe zabawy integracyjne

 

 

 

Choroszewska Ewelina

 

 

13.03.2017

 

 

9.00-13.00

 

 

Przedszkole nr 6

 

 

Zajęcia „ DR. WOW – eksperymenty rozwijające zainteresowania naukami ścisłymi”

 

 

 

Pokazy DR. WOW – Warszawa

 

 

17.03.2017

 

 

15.00-16.00

 

 

Przedszkole nr 6

 

 

Rodzinne spotkanie integracyjne – dzieci i rodzice na temat : ruchowe zabawy integracyjne

 

 

 

Choroszewska Ewelina

 

 

20.03.2017

 

 

16.00-17.00

 

 

Przedszkole nr 6

 

 

Warsztat dla rodziców: Umiejętności społeczne dzieci – inteligencja emocjonalna drogą do sukcesu życiowego

 

 

 

Pracownik CEN Suwałki