Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie informuje, że od 1 marca 2017 roku rozpoczyna się nabór dzieci do naszej placówki

Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie informuje, że od 1 marca 2017 roku rozpoczyna się nabór dzieci do naszej placówki. Nabór prowadzony jest do 31 marca 2017 roku.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia. W wyjątkowych przepadkach przyjmujemy także dzieci, które ukończyły 2,5 lat życia. Zapewniamy warunki także dla dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających indywidualnych diet żywieniowych.

Oferujemy:

 • Zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
 • Zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
 • Zajęcia plastyczno – konstrukcyjne
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • Zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
 • Zajęcia ruchowe i gimnastyczne
 • Gry zabawy i gimnastyczne
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi ( policjant, strażak itp.)
 • Wycieczki edukacyjno – krajoznawcze
 • Wyjścia kulturalne
 • Język angielski

Oferta edukacyjna przedszkola wzbogacona jest o:

 • różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki (Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Walentynki, Uroczyste powitanie wiosny, Dzień Mamy, Dzień Dziecka itp.),
 • integracyjne festyny i pikniki rodzinne na terenie przedszkola ,
 • uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • atrakcyjne wycieczki, 
 • przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci,
 • udział w różnorodnych konkursach i przeglądach (muzycznych, plastycznych, teatralnych itp.) organizowanych przez placówkę,
  inne przedszkola oraz instytucje poza przedszkolne,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 – letnich i ich rodziców,
 • przedszkole bierze czynny udział w akcjach charytatywnych
 • zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, język niemiecki, zajęcia muzyczno – taneczne,
 • zajęcia specjalistyczne: integracja sensoryczna, rewalidacja,
 • opiekę logopedyczną .

Wszystkich chętnych zapraszamy na stronę www.przedszkole.home.pl oraz Facebooka.