Raport EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Przedstawiony poniżej raport dotyczy EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ – przeprowadzonej w naszym przedszkolu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami, jakie wynikają z przeprowadzonych badań, a także do lektury całego raportu.

Działania przedszkola podejmowane na rzecz edukacji czytelniczej:

Ad. 1 Nauczyciele codziennie, 2 lub 3 razy w tygodniu podejmują działania na rzecz czytelnictwa wynikające z przyjętego programu wychowawczo-dydaktycznego.

Ad. 2 Nauczyciele stosują zróżnicowane metody i formy pracy realizując założenia promujące czytelnictwo w pracy z dziećmi. Głównymi z nich są: czytanie literatury dziecięcej, małe formy teatralne, pogadanka / rozmowa na temat treści utworu, konkursy recytatorskie.

Ad. 3 Podejmowane działania prowadzone są w sposób systemowy. Nauczyciele podejmują je poprzez różnorodne metody i formy pracy bezpośrednio z dzieckiem, współpracę z instytucjami oraz organizowanie akcji promujących czytelnictwo a także poprzez współdziałanie z rodzicami.

Ad. 4 Przedszkole prowadzi działania włączające rodziców do podejmowania działań na rzecz edukacji czytelniczej. Najczęściej podejmowane z nich to: prowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zachęcanie do przygotowywania dzieci do konkursów, kształtowanie świadomości na temat wartości edukacji czytelniczej.

Ad. 5 Najbardziej atrakcyjnymi działania w opinii dzieci i rodziców są: akcje służące promocji czytelnictwa, zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy oraz wystawianie teatrzyków.

Ad. 6 Najbardziej efektywne działania w opinii nauczycieli to: zajęcia dydaktyczne z edukacji czytelniczej z wykorzystaniem skutecznych metod pracy, stosowanie małych form teatralnych oraz korzystanie z kącika czytelniczego.

Raport z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ