Rekrutacja do oddziału specjalnego

Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie przy ul. Mickiewicza 2b prowadzi rekrutację do oddziały specjalnego. Przyjmuje dzieci w zależności od dostępności wolnych miejsc od 3 roku życia . z orzeczeniem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Augustowie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałe na terenie Miasta Augustów.

Krok po kroku do przedszkola specjalnego

1. Pierwszym krokiem w staraniu się o przyjęcie dziecka do oddziału specjalnego jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na posiadaną przez dziecko diagnozę ze wskazaniem kształcenia w oddziale specjalnym:

– grupa przedszkolna dla dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności –  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zaleceniem edukacji w oddziale specjalnym,

– grupa przedszkolna dla dzieci z autyzmem –  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub inne zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) z zaleceniem edukacji w oddziale specjalnym,

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można uzyskać  w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie.

2. Po uzyskaniu stosownego orzeczenia prosimy o kontakt z przedszkolem celem dokładnego zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki.

3. Następnie należy wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i złożyć ją w gabinecie dyrektora przedszkola.

4. Komisja rekrutacyjna zbiera się w momencie kandydowania dziecka do przedszkola i decyduje o jego ewentualnym przyjęciu. 

5. Szczególnym okresem zgłaszania dzieci do przedszkola jest czas rekrutacji określany corocznie przez Gminę Miasto Augustów.

OFERTA EDUKACYJNA:

W programie zajęć oprócz podstawy programowej znajdują się indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne:

– logopedyczne,

– rewalidacyjne,

 – integracja sensoryczna,

 – komunikacja alternatywna,

– muzykoterapia,

– terapia psychologiczna,

 – terapia pedagogiczna,

– terapia taktylna,

– wyżywienie – 3 posiłki dostosowane do diet dzieci,

 Zajęcia przedszkolne realizowane są w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, dostosowany do możliwości i potrzeb każdego dziecka.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00. Godziny pobytu dziecka w oddziale specjalnym będą dostosowane do potrzeb rodziców.  Rodzice zobowiązani są do ponoszenia kosztów wyżywienia w wysokości określonej przez Dyrektora placówki.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 87 643 30 94 lub bezpośrednio w siedzibie Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie .

Serdecznie zapraszamy do zapisów dzieci do grupy specjalnej w naszym przedszkolu !!!