Ubezpieczenie dzieci w tym roku szkolnym.

Szanowni rodzice

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2019/2020 informuje Państwa , iż ubezpieczenie dzieci w tym roku szkolnym nie będzie dokonywane poprzez zbieranie i ubezpieczanie dzieci przez dyrektora przedszkola. Przepisy Ustawy Prawo Oświatowe nie upoważniają dyrektora przedszkola/szkoły do zawierania umów ubezpieczenia na rzecz uczniów/dzieci. To rodzice rozstrzygają czy dziecko ma być ubezpieczone i wybierają sposób ubezpieczenia. Dyrektor nie ma prawa pokrywać kosztów ubezpieczenia dzieci NNW bezpośrednio lub za pośrednictwem przedszkola. Powyższe stanowisko jest przyjęte na podstawie Listu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.10.2018 r.