Zarządzenie nr 4/2019/2020 Dyrektora Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie z dnia 4  września 2019 r.

Zarządzenie nr 4/2019/2020 Dyrektora Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie z dnia 4 września 2019 r.

Na podstawie: art. 106 ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz.996 ze zm.)

W sprawie : zmiany dziennej stawki żywieniowej

§1

 Dyrektor Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w porozumieniu z organem prowadzącym ustala następują opłaty za żywienie dzieci obowiązujące od 1 września 2019 r.
Dzienna stawka za żywienie dziecka wynosi 6,00 zł.
Jednostkowa opłatę ustala się za:
Śniadanie – 1,40 zł
Obiad – 3,60 zł
Podwieczorek – 1,00 zł

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.