W RAMACH PROJEKTU „SŁONECZNE PRZEDSZKOLE” w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia pt.  „Hortiterapia dzieci z autyzmem”

W RAMACH PROJEKTU „SŁONECZNE PRZEDSZKOLE”

w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia pt.  „Hortiterapia dzieci z autyzmem”

Hortiterapia czyli terapia ogrodem to wykorzystanie naturalnych walorów ogrodu w celu poprawy fizycznego i psychicznego stanu zdrowia dziecka.

Grupowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy „Zdrowo na sportowo”

Zajęcia ruchowe polegające na rozwijaniu i doskonaleniu sprawności i wydajności organizacyjnej dzieci poprzez różnorodne formy aktywności.

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizowane w ramach Projektu ,,Słoneczne Przedszkole”, mają za zadanie stymulowanie i wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości dzieci oraz  respektowanie ich potrzeb.  Program zajęć zawiera propozycje działań i ćwiczeń zapewniających wielostronny rozwój, z uwzględnieniem ich potrzeb i indywidualnych możliwości.

Zajęcia taneczne . Dzieci poznają zasady tańca, układy dostosowanie do ich możliwości Przedszkolaki uczą się również koordynacji równowagi oraz pracy zespołowej

„Bawimy się wesoło” metodą ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne. Są to zajęcia ,które mają wpływ na kształt świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz nawiązywania kontaktu z innymi osobami. Wspomagają rozwój dzieci poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrok, kształt, poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwój zaufania do partnera.