OGŁOSZENIE

       Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/425/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 r.  Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że z dniem 31 sierpnia 2018 r. zamierza się przekształcić Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka poprzez przeniesienie jego siedziby z ul. Śródmieście 29 na ul. Mickiewicza 2b w Augustowie. W związku z powyższym bardzo proszę rodziców o podpisanie zawiadomień dotyczących w/w informacji.

Uchwala_Nr_XLIV_425_18

 

OGŁOSZENIE

 Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/421/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 r.  Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że z dniem 1 marca 2018 roku zwalnia się z opłaty za pobyt dziecko rodziców/ opiekunów prawnych, którzy są mieszkańcami Miasta Augustów i odprowadzają podatek dochodowy na rzecz miasta Augustowa. W związku z powyższym proszę o wypełnienie oświadczeń potwierdzających prawo korzystania z wymienionej ulgi.

OGŁOSZENIE

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczania podatku za rok 2017 zachęcamy Państwa bardzo gorąco do przekazania wzorem ostatnich dwóch lat 1% podatku na cele naszego przedszkola. Zebrane środki przekazywane są na konto Rady Rodziców. Jest to duże wsparcie, które może być przeznaczone na zakup zabawek lub organizację imprez dla dzieci. Bardzo prosimy tez o poinformowanie znajomych o naszej akcji.

Zasady organizacji zajęć dodatkowych w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w roku szkolnym 2017/2018

Zasady organizacji zajęć dodatkowych w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w roku szkolnym 2017/2018

 1. W przedszkolu organizowane są dla dzieci bezpłatne zajęcia dodatkowe. Są to:
 • Integracja Sensoryczna: prowadzi terapeuta SI Pani Katarzyna Januszko dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 • Zajęcia logopedyczne: prowadzi logopeda Pani Agnieszka Radomska dla dzieci posiadających opinie o wczesnym wspomaganiu, orzeczenie do kształcenia specjalnego, dla wszystkich dzieci zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań przesiewowych w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych oraz konsultacje dla rodziców;
 • Religia: prowadzi siostra Anna Wierzchowska w grupach 5 – 6 latków i 6 latków dwa razy w tygodniu po 30 minut;
 • Język angielski: prowadzi Pani Katarzyna Matuszewska i Pani Jadwiga Andrejczyk. Zajęcia odbywają się w ramach podstawy programowej 2 razy w tygodniu po 15 minut w grupach 3 i 4 latków ( Pani Jadwiga Andrejczyk) oraz 2 razy w tygodniu po 30  minut w grupach 5 i 6 latków ( Pani Katarzyna Matuszewska);
 • Rytmika – zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie: prowadzi Pani Katarzyna Nikolopulu raz w tygodniu po 30 minut w grupach 3,4,5,6 latków.
 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci:

Nauczyciel – wychowawca w swojej grupie wiekowej biorąc pod uwagę zaobserwowane indywidualne predyspozycje dziecka do wybranych zajęć rozwijających zainteresowania w porozumieniu z rodzicem opiniuje kandydaturę dziecka do udziału w wybranym kółku.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 .09.2017 r. w grupach . Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kółkach zostaną poinformowani  po zakończonej rekrutacji przez nauczycieli – wychowawców. Ze względów organizacyjnych każde dziecko może wziąć udział w jednym wybranym kółku.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci będą prowadzone po zakończeniu realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych wynikających z podstawy programowej. Rozpoczynać się będą od godz. 15.00. Czas trwania zajęcia wynosi 45 minut. Prowadzone będą raz w tygodniu w zależności od ustalonego programu przez prowadzącego.

W zależności od wyniku rekrutacji dotyczącej zajęć rozwijających zainteresowania w naszym przedszkolu będą zorganizowane następujące zajęcia:

 • Kółko plastyczne: prowadzi Pani Anna Miszkiel
 • Zajęcia taneczne : prowadzi Pani Agnieszka Radomska
 • Zajęcia muzyczne: prowadzi: pani Elżbieta Żółtek
 • Zajęcia teatralne : prowadzi pani Ewa Śliwińska i Pani Dorota Grzesiukiewicz
 • Koło czytelnicze: prowadzi Pani Futyma Danuta i Pani Grażyna Sierocka

Kryteria doboru dzieci do kół zainteresowań w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie

 1. Koła zainteresowań przeznaczone są dla dzieci 4 – 5-6-letnich, które wykazują uzdolnienia lub zainteresowania w danej dziedzinie
  2.      Koła zainteresowań prowadzone są  przez nauczycielki przedszkola.
  3.      Uczestnictwo w kołach zainteresowań jest bezpłatne. 
  4.       Liczba dzieci uczęszczających do kół zainteresowań jest ograniczona i ustalana przez osobę prowadzącą zajęcia. 
 2. Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach koła zainteresowań poprzez pisemne potwierdzenie. 
  6.      Nauczyciel prowadzący ma prawo skreślić dziecko z listy uczestników koła jeżeli:
 • dziecko nie wyraża chęci uczestnictwa w kole
 • rodzic wystąpi z taką prośbą
 • częsta absencja dziecka dezorganizuje pracę koła (nieobecność dziecka na zajęciach koła powinna być usprawiedliwiona)
 • dziecko wykazuje naganne zachowanie, powodujące brak poczucia bezpieczeństwa przez innych uczestników koła
 • dziecko nie wykazuje zainteresowania prezentowanymi podczas zajęć koła treściami.
 1. Skreślenie dziecka z listy uczestników koła zainteresowań powinno być poprzedzone rozmową z rodzicem. 
   8. Zajęcia kół zainteresowań odbywają się raz w tygodniu po 45 minut.
   9.  Uczestnicy kół zainteresowań prezentują swoją wiedzę i umiejętności podczas   uroczystości przedszkolnych oraz biorą udział w konkursach wewnątrzprzedszkolnych i miejskich. 
  10. Każdy uczestnik koła zainteresowań powinien respektować prawa i autonomię innych.Cele ogólne kół zainteresowań:
 • rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień dzieci
 • wzbogacanie kontaktu z różnymi rodzajami sztuki
 •  integrowanie różnych form pracy
 • wspomaganie dzieci w odkrywaniu możliwości twórczych
 • rozwijanie zdolności społecznych i emocjonalnych
 • przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabór dzieci na zajęcia rozwijające zainteresowania.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie ogłasza nabór dzieci na zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci organizowane w naszym przedszkolu:

 1. Kółko plastyczne
 2. Zajęcia taneczne
 3. Zajęcia muzyczne
 4. Zajęcia teatralne
 5. Koło czytelnicze

Zajęcia są bezpłatne. (Informacja jest podana na stronie www.przedszkole.home.pl)

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W PRZEDSZKOLU SŁONECZNA SZÓSTECZKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

NASZE PRZEDSZKOLAKI OD WRZEŚNIA 2016r. DO CZERWCA 2017r. WZIĘŁY UDZIAŁ W 93 IMPREZACH RÓŻNEGO TYPU:

 • 15 uroczystości okolicznościowych
 • 8 przedstawień teatralnych
 • 4 audycje i koncerty muzyczne
 • 12 zajęć otwartych
 • 8 spotkań i wydarzeń w ramach różnych akcji realizowanych w przedszkolu
 • 11 wycieczek
 • 11 wystąpień publicznych (konkursy, przedstawienia, spartakiady)
 • 14 innych wydarzeń typu: rodzinne konkursy, występy taneczne, warsztaty kulinarne, tworzenie baniek mydlanych, pożegnanie Marzanny, zajęcia w szkole itp.
 • oferta zadania publicznego „Czym skorupka za młodu nasiąknie” w ramach, której odbyły się: 3 zajęcia dla dzieci w grupach, 3 warsztaty dla rodziców, 3 rodzinne spotkania integracyjne, 1 festyn

                                      UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE

październik Pasowanie na przedszkolaka – gr. Krasnale
październik Halloween – gr. Promyki, Biedronki
listopad Dzień Pluszowego Misia – wszystkie grupy
grudzień Mikołajki – wszystkie grupy
grudzień Spotkanie wigilijne z pracownikami i dziećmi przedszkola
grudzień Spotkania wigilijne z rodzicami – gr. Misie, Żabki, Promyki, Biedronki, Motylki
styczeń Bal karnawałowy – wszystkie grupy
styczeń Dzień Babci i Dziadka – gr. Misie, Żabki, Promyki, Biedronki, Motylki
luty Walentynki – święto miłości – wszystkie grupy
marzec Pierwszy dzień wiosny – wszystkie grupy
maj Święto flagi – gr. Promyki, Biedronki, Motylki
maj Święto Rodziny gr. Krasnale, Promyki, Biedronki
maj Pikniki rodzinne – gr. Misie, Żabki, Motylki, Pszczółki
czerwiec Dzień Dziecka – wszystkie grupy
czerwiec Uroczyste zakończenie roku szkolnego – wszystkie grupy

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE

wrzesień „Owocowe nutki”
październik „Królewski medalion”
styczeń „Magiczna książeczka”
styczeń „Wielki odkrywca”
marzec „Uratujmy krainę bajek”
marzec „Calineczka”
kwiecień „Mówię nie, temu co złe”
maj „Przygody strusia”

 AUDYCJE I KONCERTY MUZYCZNE

listopad „Jak powstawały instrumenty” – audycja muzyczna Filharmonii Białostockiej
luty „Muzykalna gąsiennica” – audycja muzyczna Filharmonii Białostockiej
marzec „Muzyczne sandały Pędzącej Strzały”
kwiecień „Koncert muzyczny” – występy dzieci ze szkoły muzycznej

  ZAJĘCIA OTWARTE

listopad „Parasole” – zajęcia w gr. Żabek
grudzień „Gwiazdeczki” – zajęcia w gr. Krasnali
luty „Zima w słoiku” – zajęcia w gr. Promyków
luty „Zając Tup kosmonautą” – zajęcia w gr. Krasnali
marzec „Zaczarowany świat bajek i baśni” – zajęcia w gr. Misiów
marzec „Wiosenne zgadywanki” – zajęcia w gr. Biedronek
marzec „Skąd się wzięła zielona żabka?” – zajęcia w gr. Misiów
kwiecień „Kwiatowa łąka Calineczki” – zajęcia w gr. Żabek
kwiecień „Co słychać na wsi?” – zajęcia w gr. Promyków
kwiecień „Wiosna wokół nas” – zajęcia w gr. Biedronek
kwiecień „Smocze nastroje” – zajęcia w gr. Motylków
maj „Czy potrafię?” – zajęcia w gr. Motylków

  AKCJE

październik „Bezpiecznie z prądem” – udział dzieci w programie edukacyjnym
grudzień „Góra grosza”- wszystkie grupy
grudzień Zbiórka nakrętek, płyt DVD – akcja charytatywna – gr. Pszczółki
styczeń Zbiórka książek do biblioteczki przedszkolnej – wszystkie grupy
styczeń Pomoc zwierzętom z Augustowskiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Kudłacz” – zbiórka pożywienia
marzec „Cała Polska czyta dzieciom” – udział rodziców, dziadków  w czytaniu dzieciom – wszystkie grupy
kwiecień „Wielkanocny kiermasz ciast” – akcja na rzecz przedszkola – wszystkie grupy
maj „Maj z książką” – udział w zajęciach w Bibliotece Miejskiej – wszystkie grupy

                                                                           WYCIECZKI 

wrzesień Wycieczki na skrzyżowanie – gr. Misie, Żabki, Promyki, Biedronki, Motylki
wrzesień Wycieczki do parku – gr. Żabki, Biedronki, Motylki
październik/styczeń/luty

 

Wycieczki do sklepów – gr. Żabki, Misie
październik Wyjście do  kina- „Szalone bajeczki z dziadunia teczki” – gr. Biedronki, Motylki, Promyki, Pszczółki
październik Wycieczka po Augustowie – gr. Motylki
listopad Wycieczka do MDK na wystawę obrazów – gr. Motylki
styczeń Wycieczka autokarowa do Białegostoku do Teatru Lalek na przedstawienie pt. „Królowa Śniegu” – gr. Promyki, Biedronki, Motylki, Pszczółki
marzec Wycieczki w celu poszukiwania wiosny – wszystkie grupy
maj Wycieczka do straży pożarnej – wszystkie grupy
czerwiec Wycieczka autokarowa do Centrum Innowacyjnej Edukacji w Suwałkach – gr. Biedronki, Promyki, Motylki, Pszczółki
czerwiec Wycieczka statkiem po jeziorach augustowskich – gr. Krasnale, Żabki, Misie

                                                            WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

wrzesień Udział w konkursie n/t zdrowego żywienia, organizator: Przedszkole nr3 w

 Augustowie – gr. Promyki

listopad Udział w  konkursie pieśni patriotycznej – gr. Promyki , Motylki
grudzień Udział w miejskim konkursie na najpiękniejszą choinkę – gr. Promyki
styczeń Występy dzieci na miejskim spotkaniu opłatkowym – Jasełka – gr. Biedronki
marzec Udział w konkursie recytatorskim pt. „Podróż z J. Brzechwą” organizator: Przedszkole nr 6 – wszystkie grupy
kwiecień Udział w II Ogólnopolskim Konkursie pt. „Przedszkolak sprawny i zdrowy – do zabawy zawsze gotowy”, organizator Przedszkole nr 416 w Warszawie – gr. Misie, Biedronki
maj Udział w konkursie recytatorskim pt. „O złotą różdżkę dobrej wróżki” – organizator Augustowskie Placówki Kultury – gr. Pszczółki
maj Udział w obchodach Dni Augustowa – gr. Motylki
maj Udział w konkursie plastycznym „Świat wokół nas” organizator – Przedszkole nr 3 w Suwałkach – gr. Promyki
czerwiec Udział w konkursie piosenki przedszkolnej organizator Przedszkole nr 1 w Augustowie – gr. Motylki
czerwiec Udział w spartakiadzie przedszkolnej organizator Przedszkole nr 1 w Augustowie – gr. Pszczółki

                                                                  INNE WYDARZENIA

październik Taneczne przedstawienie w wykonaniu uczniów ZSS nr 3 w Augustowie
październik Rodzinny konkurs plastyczny „Jesienne kukiełki”
grudzień

grudzień

„Jasełka” w wykonaniu podopiecznych DPS

„Świąteczne warsztaty kulinarne” – pieczenie ciasteczek

styczeń Przedstawienie  pt.”Królowa Śniegu” w ODK
luty Rodzinny konkurs na najładniejszą Walentynkę
luty Prezentacja sprzętu ratowniczego i zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy – OSP Augustów
marzec Tworzenie przez dzieci baniek mydlanych – czarowanie
marzec Pożegnanie Marzanny
maj „Ciało człowieka”, „Zaczarowana rafa” – kino sferyczne
czerwiec Zajęcia adaptacyjne
czerwiec Przedszkolna spartakiada
czerwiec Udział w zajęciach w szkole – gr. Motylki

         OFERTA ZADANIA PUBLICZNEGO „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE”

marzec Zajęcia „Dr WOW” wzbudzające zainteresowania dzieci nauką przedmiotów ścisłych. Zajęcia prowadzone przez instruktora firmy Dr WOW.
marzec Warsztaty dla rodziców n/t „Umiejętności społeczne dzieci – inteligencja emocjonalna drogą do sukcesu życiowego”.
marzec Rodzinne spotkanie integracyjne – dzieci i rodzice –  n/t „Ruchowe zabawy integracyjne”.
kwiecień „Międzynarodowa Wielkanoc” – warsztaty stymulujące ciekawość świata i rozwijające kreatywność u dzieci. Zajęcia prowadzone przez instruktora firmy Poznajemy świat z Krakowa.
kwiecień Warsztaty dla rodziców – „Bajkoterapia jako metoda radzenia sobie z lękami i trudnymi zachowaniami dziecka”.
kwiecień Rodzinne spotkanie integracyjne – dzieci i rodzice- wspólne zabawy plastyczne.
maj Zajęcia socjoterapeutyczne kształtujące prawidłowe zachowania i postawy społeczne dzieci. Zajęcia prowadzone przez instruktora Klanzy z Białegostoku.
maj Warsztaty dla rodziców – „Problemy dziecka – rozwiązywanie ich poprzez twórczą zabawę”.
maj Rodzinne spotkanie integracyjne – nauka tańców z udziałem dzieci i rodziców.
czerwiec  Festyn „Pobawmy się razem”. Zabawy prowadzone przez animatorów Klanzy z Białegostoku.

Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie informuje, że od 1 marca 2017 roku rozpoczyna się nabór dzieci do naszej placówki

Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie informuje, że od 1 marca 2017 roku rozpoczyna się nabór dzieci do naszej placówki. Nabór prowadzony jest do 31 marca 2017 roku.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia. W wyjątkowych przepadkach przyjmujemy także dzieci, które ukończyły 2,5 lat życia. Zapewniamy warunki także dla dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających indywidualnych diet żywieniowych.

Oferujemy:

 • Zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
 • Zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
 • Zajęcia plastyczno – konstrukcyjne
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • Zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
 • Zajęcia ruchowe i gimnastyczne
 • Gry zabawy i gimnastyczne
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi ( policjant, strażak itp.)
 • Wycieczki edukacyjno – krajoznawcze
 • Wyjścia kulturalne
 • Język angielski

Oferta edukacyjna przedszkola wzbogacona jest o:

 • różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki (Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Walentynki, Uroczyste powitanie wiosny, Dzień Mamy, Dzień Dziecka itp.),
 • integracyjne festyny i pikniki rodzinne na terenie przedszkola ,
 • uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • atrakcyjne wycieczki, 
 • przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci,
 • udział w różnorodnych konkursach i przeglądach (muzycznych, plastycznych, teatralnych itp.) organizowanych przez placówkę,
  inne przedszkola oraz instytucje poza przedszkolne,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 – letnich i ich rodziców,
 • przedszkole bierze czynny udział w akcjach charytatywnych
 • zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, język niemiecki, zajęcia muzyczno – taneczne,
 • zajęcia specjalistyczne: integracja sensoryczna, rewalidacja,
 • opiekę logopedyczną .

Wszystkich chętnych zapraszamy na stronę www.przedszkole.home.pl oraz Facebooka.

 

Podziękowanie darczyńcom, którzy odpisali 1% podatku za rok 2015 na Fundację Młodzi Młodym.

PODZIĘKOWANIE

        Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna i pracownicy Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka  w Augustowie dziękują darczyńcom, którzy odpisali 1% podatku za rok 2015 na Fundację Młodzi Młodym. W/W fundacja przekazała na konto Rady Rodziców 518, 47 zł. Serdecznie dziękujemy za wsparcie placówki. Darowizna będzie przeznaczona na organizację I Urodzin Słonecznej Szósteczki w czerwcu 2017 roku. Zapraszamy do dalszej współpracy.