MISIE

Grupa – 4 latki – MISIE  

                            

Nauczycielki:    

mgr Danuta Futyma

mgr Patrycja Wójcicka

Nauczyciel wspomagający: mgr Danuta Jańczak

Pomoc techniczna: Monika Modzelewska