Aktualności

Słoneczna Szósteczka Dla Julci

Szanowni  Państwo!

Od dnia 7 października 2019r. w naszym przedszkolu rozpoczyna się akcja „Słoneczna Szósteczka dla Julci”. Jej celem jest wsparcie chorego dziecka. Julka przed chorobą uczęszczała do naszego przedszkola, do grupy Biedronki. Obecnie przebywa w szpitalu i czeka na przeszczep szpiku.

Serdecznie prosimy wszystkich o włączenie się do akcji.

W każdej Sali znajduje się skarbonka. Julka czeka na naszą pomoc.

Dziękujemy wszystkim za szczodrość i wielkie serce.

                     Dzieci, Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola

Nowa przedszkolna grupa specjalna.

Jesteśmy nową powstałą przedszkolną grupą specjalną z przygotowaniem do wszechstronnego rozwoju dziecka z terapią dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka.

 Zapewniamy:

 • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w grupie 5 osobowej w godzinach od 8.00 do 15.00
 • intensywną terapie dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka
 • zajęcia indywidualne, grupowe, logopedyczne, integracji sensorycznej, pedagogiczno-psychologiczne, alternatywne metody komunikacji
 • interdyscyplinarny zespół specjalistów(pedagodzy, psycholodzy, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta alternatywnych metod komunikacji)
 • sale dostosowane do indywidualnych potrzeb terapeutycznych( sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata, sala logopedyczna, sale indywidualne i grupowe
 • cykliczne konsultacje dla rodziców
 • w roku szkolnym 2019/2020 realizujemy zajęcia specjalistyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach projektu ,,Trampolinka”

Zapraszamy do naszego przedszkola

 

Adres przedszkola: ul. Mickiewicza 2b

16-300 Augustów

Telefon kontaktowy: 87-643-30-94

Adres email:  przedszkole@przedszkole.home.pl 

Wyposażenie do Sali Integracji Sensorycznej i Sali Doświadczania Świata.   

Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka, w ramach projektu TRAMPOLINKA otrzymało wyposażenie do Sali Integracji Sensorycznej i Sali Doświadczania Świata.                                             Integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa.
Terapia odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie przyrządy. Wyposażenie musi przede wszystkim obejmować wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby ujarzmiania środowiska.                                                                                                                                       Sala doświadczania świata służy do stymulacji układu nerwowego oraz dostarczania mu bodźców, które pozytywnie wpłyną na koncentrację, pamięć i aktywność fizyczną dziecka. Jest to jednocześnie pomieszczenie z odpowiednio dobranym wyposażeniem i narzędzie terapeutyczne. Jest ono przeznaczone do pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Istotą takiej sali jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, która składa się z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów, jakich dostarcza wyposażenie sali doświadczania świata.

 • lampy o różnych kształtach i kolorach,
 • lustra tradycyjne i zniekształcające obraz,
 • gry muzyczno-świetlne,
 • panele interaktywne, emitujące dźwięki i światło,
 • klocki i zabawki z ruchomym wypełnieniem,
 • pryzmaty,
 • klepsydry i pojemniki z kolorowym żelem,
 • świecące zabawki,
 • łóżko wodne

Zarządzenie nr 4/2019/2020 Dyrektora Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie z dnia 4  września 2019 r.

Zarządzenie nr 4/2019/2020 Dyrektora Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie z dnia 4 września 2019 r.

Na podstawie: art. 106 ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz.996 ze zm.)

W sprawie : zmiany dziennej stawki żywieniowej

§1

 Dyrektor Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w porozumieniu z organem prowadzącym ustala następują opłaty za żywienie dzieci obowiązujące od 1 września 2019 r.
Dzienna stawka za żywienie dziecka wynosi 6,00 zł.
Jednostkowa opłatę ustala się za:
Śniadanie – 1,40 zł
Obiad – 3,60 zł
Podwieczorek – 1,00 zł

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Ubezpieczenie dzieci w tym roku szkolnym.

Szanowni rodzice

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2019/2020 informuje Państwa , iż ubezpieczenie dzieci w tym roku szkolnym nie będzie dokonywane poprzez zbieranie i ubezpieczanie dzieci przez dyrektora przedszkola. Przepisy Ustawy Prawo Oświatowe nie upoważniają dyrektora przedszkola/szkoły do zawierania umów ubezpieczenia na rzecz uczniów/dzieci. To rodzice rozstrzygają czy dziecko ma być ubezpieczone i wybierają sposób ubezpieczenia. Dyrektor nie ma prawa pokrywać kosztów ubezpieczenia dzieci NNW bezpośrednio lub za pośrednictwem przedszkola. Powyższe stanowisko jest przyjęte na podstawie Listu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.10.2018 r.

Projekt „ TRAMPOLINKA”

Od 1 sierpnia 2019r. w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie jest realizowany Projekt „ TRAMPOLINKA” współfinansowany ze środków RFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu nr 6 w Augustowie poprzez zniwelowanie występujących dysproporcji oraz barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie stwierdzonych deficytów; kształcenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Projekt jest skierowany do dzieci Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie, a także do nauczycieli wymienionej placówki.

Dofinansowanie projektu z UE: 272 801,50 zł

Wartość ogółem: 320 943,00 zł

Wkład własny: 48 141,50 zł

Okres realizacji projektu: 1.08.2019 – 31.07.2020

 

Oferta zajęć w ramach projektu pt. „TRAMPOLINKA” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • Muzykoterapia – usprawnianie werbalnych i niewerbalnych możliwości porozumiewania się dzieci oraz stymulowanie ich rozwoju w zabawie muzyką, ruchem i słowem. W trakcie zajęć dzieci będą uczyć się współdziałania w grupie, rozwiną umiejętności naśladowania ruchów i dźwięków. W zajęciach weźmie udział 47 dzieci w tym dzieci niepełnosprawne w podziale na grupy.
 • Terapia Integracji sensorycznej – w toku pracy terapeuta będzie stymulował zmysły dziecka oraz usprawniał motorykę małą, motorykę dużą, koordynację wzrokowo – ruchową. W zajęciach indywidualnych weźmie udział 15 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Trening Umiejętności Społecznych – rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami; umiejętność wyrażania swoich emocji i przeżyć, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych, wspólnej zabawy, przygotowanie do pełnienia ról społecznych. Zajęcia będą prowadzone w formie zabawowej indywidualnie dla dzieci niepełnosprawnych oraz w grupach dla 47 dzieci.
 • Terapia logopedyczna – indywidualne specjalistyczne zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Alternatywne metody komunikacji – indywidualne zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mające na celu kształcenie umiejętności komunikacji z otoczeniem.

 

W  ramach projektu pt. „TRAMPOLINKA” w szkoleniach weźmie udział 6 nauczycieli. Szkolenia będą dotyczyć wiedzy związanej z praca z dzieckiem autystycznym oraz z innymi niepełnosprawnościami.

W okresie od września do października 2019 r. zrealizowane zostaną następujące zdania dotyczące dostosowania miejsc do potrzeb dzieci niepełnosprawnych:

 • Modernizacja placu zabaw – wyposażenie w sprzęt w kwocie 30 720,00 zł;
 • Dostosowanie pomieszczenia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w postaci Sali doświadczania świata w kwocie 34 750,00 zł;
 • Wyposażenie Sali Integracji sensorycznej w kwocie 15800,00 zł;
 • Wyposażenie gabinetu logopedy w kwocie 10000,00 zł;

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W PRZEDSZKOLU SŁONECZNA SZÓSTECZKA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

NASZE PRZEDSZKOLAKI OD WRZEŚNIA 2018r. DO CZERWCA 2019r. WZIĘŁY UDZIAŁ W 69 IMPREZACH RÓŻNEGO TYPU:

 • 12 uroczystości okolicznościowych
 • 11 przedstawień teatralnych
 • 4 audycje i koncerty muzyczne
 • 5 spotkań i wydarzeń w ramach różnych akcji realizowanych w przedszkolu
 • 8 wycieczek
 • 6 wystąpień publicznych (konkursy, przedstawienia, spartakiady)
 • 17 innych wydarzeń typu: występy taneczne, warsztaty chemiczne, przeglądy teatralne, zajęcia w szkole itp.
 • Projekt EFS „Słoneczna Szósteczka”, w ramach którego odbyły się zajęcia oraz wycieczka

                                      UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE

listopad Dzień Pluszowego Misia – wszystkie grupy
grudzień Pasowanie na przedszkolaka – gr. Biedronki, Kotki
grudzień Mikołajki – wszystkie grupy
grudzień Spotkanie wigilijne z pracownikami i dziećmi przedszkola
grudzień Spotkania wigilijne z rodzicami – gr. Misie, Żabki, Promyki, Krasnoludki, Tygryski
styczeń Bal karnawałowy – wszystkie grupy
styczeń Dzień Babci i Dziadka – gr. Misie, Żabki, Promyki, Krasnoludki, Tygryski
luty Pierwszy dzień wiosny – wszystkie grupy
maj Święto Rodziny – wszystkie grupy
czerwiec Dzień Dziecka – wyjazd do Ełku do sali zabaw Tropicko – wszystkie grupy
czerwiec Uroczyste zakończenie roku szkolnego – gr. Żabki, Misie, Promyki
cały rok Święto grupy połączone z zabawami integracyjnymi z rodzicami – wszystkie grupy.

  PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE

wrzesień „Zajączkowo”
listopad „Maja i Mia”, „Czerwony Kapturek i inne bajki”
grudzień „Maja i Mia”, „Pocahontas”
styczeń „Maja i Mia”
luty „Lekcja o Polsce”, „Czarodziejskie słowa”
marzec „Dzikie gęsi”, Pokazy iluzji
maj „Czarodziejski kwiat”

 AUDYCJE I KONCERTY MUZYCZNE

październik Koncert zwycięzcy X edycji „Mam talent”.
listopad „Moja Ojczyzna Niepodległa” – spektakl muzyczno – poetycki z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Rzeczpospolitej
grudzień „Smuteczki wigilijnej gwiazdeczki” – przedstawienie muzyczne
kwiecień „Koncert muzyczny” – występy dzieci ze szkoły muzycznej

  AKCJE

październik „Pola nadziei” – kampania społeczna – wszystkie grupy
grudzień „Góra grosza”- wszystkie grupy
cały rok Zbiórka nakrętek od butelek.
maj „Maj z książką” – udział dzieci w zajęciach w Bibliotece Miejskiej
czerwiec  „Cała Polska czyta dzieciom” – udział różnych osób w czytaniu dzieciom książek – wszystkie grupy.

 WYCIECZKI 

wrzesień Wycieczka na skrzyżowanie – gr. Kotki, Misie
październik Wycieczka do parku – gr. Biedronki, Misie
październik

 

Wycieczka do gabinetu stomatologicznego – gr. Misie, Żabki
listopad Wycieczka do Białegostoku na Widowisko taneczne pt. „Opowiastki z lasu i nie tylko”.
luty Wycieczka do zakładu fryzjerskiego – gr. Żabki. Wycieczka do Muzeum Ziemi Augustowskiej – gr. Misie, Żabki. Wycieczka na pocztę – gr. Żabki.
kwiecień Wycieczka do księgarni – gr. Żabki

  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE 

wrzesień Udział dzieci w III Festiwalu Przedszkolaka w augustowskim amfiteatrze – gr. Misie
listopad Udział w  konkursie recytatorskim „Moja Ojczyzna Niepodległa” – gr. Kotki, Tygryski, Promyki, Krasnoludki, Misie, Żabki. Konkurs recytatorski w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Jadą, jadą misie” – gr. Krasnoludki, Misie. Konkurs międzyprzedszkolny „Polska – moja ojczyzna” – gr. Promyki.
grudzień Udział w miejskim konkursie na najpiękniejszą choinkę – gr. Misie
marzec Uroczystość z okazji przeniesienia naszego przedszkola do nowego budynku, występy dzieci – gr. Misie.
czerwiec Udział w spartakiadzie przedszkolnej organizator Przedszkole nr 1 w Augustowie – gr. Misie

 INNE WYDARZENIA

wrzesień Zajęcia taneczno – ruchowe Fun Dance. Udział dzieci w zajęciach „Przedszkole i piłka”. Udział dzieci w obchodach 30 rocznicy działalności Teatru Res Humane .
październik Warsztaty chemiczne. Zabawy z ciekłym azotem. Udział w akcji „Bijemy rekordy w udzielaniu pierwszej pomocy.
listopad Przemarsz dzieci ulicami naszego miasta z chorągiewkami, rozdawanie przechodniom kotylionów. Spotkanie z pisarką książek dla dzieci Katarzyną Janowicz – Timofiejew.
grudzień

 

„Jasełka” w wykonaniu podopiecznych DPS

 

styczeń Udział dzieci w I Augustowskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych. Spotkanie z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej.
maj Warsztaty suchy lód.   Kino sferyczne.
czerwiec Zajęcia adaptacyjne.
czerwiec Spotkanie z policjantami i strażakami.
czerwiec Udział w zajęciach w szkole – gr. Misie, Żabki, Promyki.  Zabawy sportowe z Kangurkiem.

 PROJEKT  EFS  „SŁONECZNA  SZÓSTECZKA”

cały rok Zajęcia rozwijające kompetencje przedsiębiorcze.
cały rok Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne.
cały rok Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne.
cały rok Zajęcia rozwijające kompetencje badawcze.
cały rok Zajęcia rozwijające kompetencje poznawcze uczenia się.
maj Wycieczka do Giżycka do Centrum Aktywnego Wypoczynku.

 

DYŻUR WAKACYJNY – wpłata

SZANOWNI RODZICE

Dyżur w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka rozpoczyna się od 1 sierpnia i trwa do 27 sierpnia 2019 r. Prosimy bardzo o dokonanie wpłaty na konto przedszkola za do 5 sierpnia 2019 r. w kwocie 90,00 zł:

Nr konta :

28 1240 5211 1111 0000 4921 0712

Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie

Ul. Mickiewicza 2b

16-300 Augustów

 

Z dniem 1 sierpnia prosimy o dostarczenie kopii deklaracji poświadczającej zwolnienie z opłat za pobyt ( dotyczy rodziców dzieci z innych przedszkoli).

Wakacyjne życzenia.

Wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy wspaniałych, pogodnych i roześmianych wakacji. Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil.

Życzy Dyrekcja, kadra pedagogiczna oraz cały personel Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka