Aktualności

Bardzo proszę o jak najszybsze dostarczenie OŚWIADCZEŃ POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA

Szanowni rodzice dzieci przyjętych do naszego przedszkola od 1 września 2020 r

Bardzo proszę o jak najszybsze dostarczenie OŚWIADCZEŃ POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA do Przedszkola nr 6 zgodnie z rekrutacją. Oświadczenie jest zamieszczone na str. www.przedszkole.home.pl oraz znajduje się przy skrzynce pocztowej przy wejściu głównym do budynku. Brak złożenia oświadczenia do 31 sierpnia 2020 r. będzie oznaczało rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Zgodnie wytycznymi GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. zmienia się maksymalna liczba dzieci w grupie przedszkolne

Szanowni rodzice

 

Zgodnie wytycznymi GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. zmienia się maksymalna liczba dzieci w grupie przedszkolnej z 12 na 16 dzieci oraz minimalna przestrzeń do zabawy i zajęć z 4 m2 na 3 m2 na 1 dziecko i opiekuna.

Uprzejmie prosimy rodziców o zapoznanie się z

Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) oraz Aneksem nr 1.

Rodzice powracający do pracy mogą jeszcze złożyć wnioski o wznowienie opieki przedszkolnej.

Nadal pracujemy w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz Procedura bezpiecznego pobytu dziecka.

karta.przyjecia-covid

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS 04.06.2020 przedszkola

OŚWIADCZENIE

W związku ze stwierdzeniem przeciwciał związanych z koronawirusem u jednego z pracowników naszego przedszkola oraz krążących opinii na temat rzekomego zarażenia COVID19 w naszej placówce oświadczam, iż jest to nieprawda, ponieważ osoba, która posiada przeciwciała nie zaraża. Wykonane testy na obecność przeciwciał nie wskazują zakażenia wirusem. Dlatego bardzo proszę o zaprzestanie szerzenia na nasz temat fałszywych opinii. Dla potwierdzenia proszę zapoznać się z pismem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Augustowie z dnia 05.06.2020 r.

Zachęcam także do przeczytania artykułu odnośnie analizy wykonanych badań IgG.

https://www.medonet.pl/zdrowie,igg—jak-analizowac-wyniki-…

Prośba o dostarczenie Oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia.

Bardzo proszę rodziców dzieci, które zostały w rekrutacji przejęte do Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka od 1 września 2020 r. o podpisanie i dostarczenie Oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia. Ze względu na obecną sytuacje związaną z COVID19 można skan popisanego oświadczenia przysłać mailem na adres: przedszkole@przedszkole.home.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych. Podpisane oświadczeni proszę dostarczyć do 19 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie

W związku ze stwierdzeniem przeciwciał związanych z koronawirusem u jednego z pracowników przedszkola, do czasu podjęcia dalszych ustaleń z sanepidem, praca przedszkola zostaje zawieszona na dwa tygodnie.

Wykazanie obecności przeciwciał nie jest dowodem trwającej choroby. Jednak w trosce o bezpieczeństwo lepiej wykluczyć nawet najmniejsze ryzyko.

Będziemy informować o ewentualnych dalszych decyzjach Sanepidu.

OGŁOSZENIE

Szanowni rodzice/opiekunowie w związku z ustaleniami Burmistrza Miasta Augustowa nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w lipcu 2020 r. Na dyżur przyjmowane są dzieci tylko z naszego przedszkola. Nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa na okres pandemii COVID19, z tego też powodu jest ograniczona liczba miejsc. Termin składania kart jest do 15 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Dyżur wakacyjny każde przedszkole świadczy tylko dla swoich przedszkolaków.

Z uwagi na trwający stan epidemii, Burmistrz Miasta podjął decyzję, że dyżur wakacyjny każde przedszkole świadczy tylko dla swoich przedszkolaków. Nie przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli. Z uwagi na reżim sanitarny mamy ograniczoną liczbę miejsc i nie ma możliwości uruchomienia przedszkoli w pełnym zakresie. Oczywiście kryteria przyjęć w okresie epidemii będą też zastosowane przy kwalifikacji na dyżur wakacyjny.

Ustalamy termin składania kart do 15 czerwca 2020 r.

W związku z planowanym otwarciem przedszkola.

Szanowni Rodzice

W związku z planowanym otwarciem naszego przedszkola bardzo proszę o pobranie kart przyjęć ze strony internetowej przedszkola, wypełnienie i przyniesienie ich do poniedziałku 25.05.2020 r. do godziny 15.00. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma możliwości wydrukowania  to można pobrać druk  w przedszkolu. Wypełnione karty przyjęć trzeba dostarczyć w następujący sposób:

– skan i przesłanie mailem: przedszkole6@post.pl

– wrzucenie do skrzynki pocztowej wiszącej przy drzwiach wejściowych

– dostarczenie osobiście ( położenie na parapecie przy głównym wejściu.

Przed wypełnieniem karty proszę wnikliwie  zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa oraz kryteriami przyjęć !!! Przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym, więc zmienia się organizacja pracy placówki !!!!