Aktualności

Rekrutacja do przedszkola 2024/2025

WAŻNE!

W dniu 27.03.2023r. o godz. 13:00 nastąpi podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do Przedszkola Nr 6 na rok szkolny 2024/2025. Listy będą wywieszone w Przedszkolu Nr 6.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do dnia 04.04.2024r. do g.16:00 powinni podpisać potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Druk znajduje się   w załączniku do pobrania. Będzie także dostępny w placówce.

WAŻNE!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Poniżej znajdują się informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami i terminami rekrutacji.

Logowanie do e-dziennika

Czynności jakie należy wykonać, aby zacząć korzystać z e-dziennika:

1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/augustow . Wyświetli się powitalna strona systemu.
2. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.
3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem (jeżeli pojawi się weryfikacja – wykonaj daną czynność i zweryfikuj ją) i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Otwórz wiadomość o aktywacji konta i kliknij link podany w treści, aby wprowadzić własne hasło.
5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwać, zaznacz opcję Nie jestem robotem (jeżeli pojawi się weryfikacja – wykonaj daną czynność i zweryfikuj ją) i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.
6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.
7. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki. Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz w zakładce Pomoc.

Przeglądanie e-dziennika

1. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres: https://uonetplus.vulcan.net.pl/augustow
2. Na wyświetlonej stronie głównej kliknij ZALOGUJ SIĘ.
3. Wpisz login (e-mail) i hasło.
4. Kliknij ZALOGUJ SIĘ.

Bezpieczeństwo

1. Wpisów do e-dziennika dokonują tylko nauczyciele dysponujący specjalnymi uprawnieniami.
2. Każda zmiana w e-dzienniku jest rejestrowana (kto, co i o której godzinie zmienił). Każdy zapis dokonany przez nauczyciela jest natychmiast dostępny na stronie internetowej.
3. Rodzice mogą przeglądać tylko wpisy dokonane przez nauczycieli.
4. Witryna umożliwia przeglądanie informacji tylko o swoim dziecku!
5. Nie można zobaczyć danych innych osób!
6. Rodzice mogą zmieniać login (adres e-mail) i hasło. O zmianie adresu e-mail powinni poinformować wychowawcę.

Logowanie do e-dziennika – instrukcja pobierz
Adres e-dziennika : https://uonetplus.vulcan.net.pl/augustow

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU Z ZAKRESU EDUKACJI ZDROWOTNEJ 'Przedszkolna książka kucharska

Book titled 'PODSUMOWANIE PROJEKTU Z ZAKRESU EDUKACJI ZDROWOTNEJ 'Przedszkolna książka kucharska''Read this book made on StoryJumper

Przedszkole Nr 6 w Augustowie pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2024. Informacje

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 348/2023 r Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 18.12.2023 r. Przedszkole Nr 6 w Augustowie pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2024 r.
W związku z tym Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom proszeni są o zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny do wychowawców poszczególnych grup w nieprzekraczalnym terminie:

06 maja – 24 maja

Potrzebujący rodzice mogą skorzystać również z pobytu dziecka w innych przedszkolach (zgłoszenia należy dokonać osobiście w przedszkolu, które pełni w danym czasie dyżur).
Przypominamy również, iż zgodnie z art.31 Konwencji Praw Dziecka rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.
Opłatę za wyżywienie należy uiścić z góry, w przypadku naszego przedszkola do:
21 czerwca 2024r.

*24 maja 2024r. jest ostatecznym terminem składania zgłoszeń

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Od kwietnia 2024r. do grudnia 2024r. w Przedszkolu Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka jest realizowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.  W ramach otrzymanej dotacji zostały zakupione książki dla dzieci: nowości czytelnicze, książki do pracy indywidualnej i grupowej, książki o tematyce społecznej, związanej z rozwojem emocjonalnym dzieci. Poza tym dzięki dotacji z programu są realizowane działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci. W przedszkolu zaplanowano spotkanie autorskie z pisarką oraz akcję: Dzień Głośnego Czytania. W grupach są realizowane Popołudniowe piątki z książką oraz codzienne czytanie bajek dzieciom i zajęcia dydaktyczne promujące czytelnictwo. Będą także zorganizowane konkursy dla dzieci: plastyczny – Mój ulubiony bohater bajki oraz recytatorski- „Przyjaźń , co to znaczy” i inne ciekawe działania. W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa odbędą się działania: „Maj z książką”, akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz realizacja projektu edukacyjnego– Gdzie mieszka bajeczka.

Obchody Dnia Tęczy – 11 kwietnia 2024r.

W czwartek 11 kwietnia Przedszkolaki świętowały Dzień Tęczy. Z tej okazji całe przedszkole spotkało się na placu zabaw aby wspólnie zatańczyć tęczowo-balonowy taniec. Nie zabrakło także zabaw ruchowych z chustą animacyjną oraz wspólnego malowania pasm tęczy. Było barwnie, kolorowo i wesoło 😉.

„Matematyka w przedszkolu „

„Matematyka w przedszkolu ” – zajęcia dodatkowe ze stycznia, lutego oraz marca. Dzieci doskonaliły umiejętność klasyfikowania przedmiotów ze względu na podaną cechę, liczyły oraz porównywały zbiory. Przedszkolaki przeliczały w dostępnym zakresie, stosowały liczebniki porządkowe i główne. Dzieci używały znaków „mniej”, „więcej”, „tyle samo” oraz wykonywały zadania dotyczące kodowania 😉