Aktualności

„W bajkowym ogrodzie”  zajęcia dla dzieci w ramach realizacji projektu: „Słoneczne przedszkole”

Wiosna rozkwitła dzisiaj w salach naszego przedszkola za sprawą warsztatów teatralnych prowadzonych przez animatorów i aktorów z Teatru pod Orzełkiem z Białegostoku w ramach realizacji projektu unijnego „Słoneczne przedszkole”. To pierwsze z serii spotkań, których tematem przewodnim są: teatr i ogród. Do wakacji dzieci będą miały okazję poznać tajemnice Bajkowego Ogrodu za pomocą 5 zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, smaku i węchu aby następnie opowiedzieć to wszystko w artystyczny sposób swoim przyjaciołom z przedszkola    i rodzicom. Pan Mariusz i Pani Ula nauczyli dzieci piosenki marszowanki, dzięki której wszyscy dotarli do Bajkowego Ogrodu. Tam kukła Pani Wiosny zazieleniła świat i obudziła śpiącą w trawie Gąsienicę. Ta niezwykła mieszkanka ogrodu podarowała dzieciom kredki i mazaki przy pomocy, których mali ogrodnicy pomogli Pani Wiośnie pomalować kwiaty. Na zakończenie spotkania wszystkie kwiaty ozdobiły wiosenny portret, który uśmiechał się uśmiechami wszystkich uczestników zabawy. Było kolorowo, kwieciście, radośnie! Dziękujemy!

Od dnia 19 kwietnia 2021r. Przedszkole Nr 6 w Augustowie świadczy opiekę oraz zajęcia dydaktyczne dla wszystkich dzieci  z naszej placówki,

INFORMACJA!!!

Szanowni Rodzice!

– od dnia 19 kwietnia 2021r. Przedszkole Nr 6 w Augustowie świadczy opiekę oraz zajęcia dydaktyczne dla wszystkich dzieci  z naszej placówki,

godziny otwarcia przedszkola: 6:00-17:00,

– nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa zgodne      z wytycznymi przeciwepidemiologicznymi Głównego inspektora Sanitarnego              w sprawie Covid-19 (m.in. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, ograniczenie ilości osób wchodzących do placówki),

– przypominam o procedurze dotyczącej przyprowadzania i odbiorze dziecka z placówki.

Dyrektor

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

w Augustowie

W RAMACH PROJEKTU „SŁONECZNE PRZEDSZKOLE” w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia pt.  „Hortiterapia dzieci z autyzmem”

W RAMACH PROJEKTU „SŁONECZNE PRZEDSZKOLE”

w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia pt.  „Hortiterapia dzieci z autyzmem”

Hortiterapia czyli terapia ogrodem to wykorzystanie naturalnych walorów ogrodu w celu poprawy fizycznego i psychicznego stanu zdrowia dziecka.

Grupowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy „Zdrowo na sportowo”

Zajęcia ruchowe polegające na rozwijaniu i doskonaleniu sprawności i wydajności organizacyjnej dzieci poprzez różnorodne formy aktywności.

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizowane w ramach Projektu ,,Słoneczne Przedszkole”, mają za zadanie stymulowanie i wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości dzieci oraz  respektowanie ich potrzeb.  Program zajęć zawiera propozycje działań i ćwiczeń zapewniających wielostronny rozwój, z uwzględnieniem ich potrzeb i indywidualnych możliwości.

Zajęcia taneczne . Dzieci poznają zasady tańca, układy dostosowanie do ich możliwości Przedszkolaki uczą się również koordynacji równowagi oraz pracy zespołowej

„Bawimy się wesoło” metodą ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne. Są to zajęcia ,które mają wpływ na kształt świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz nawiązywania kontaktu z innymi osobami. Wspomagają rozwój dzieci poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrok, kształt, poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwój zaufania do partnera.

 Grupowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy „Zdrowo na sportowo”

Zajęcia ruchowe polegające na rozwijaniu i doskonaleniu sprawności i wydajności organizacyjnej dzieci poprzez różnorodne formy aktywności. Dzięki wykorzystaniu sprzętu sportowego i urządzeniu ogrodu będą prowadzone atrakcyjne zajęcia, co wpłynie na poprawę samopoczucia dzieci oraz na lepszą integrację ze środowiskiem rówieśniczym. Zajęcia przygotują dzieci do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji oraz nabycia umiejętności rozładowania napięcia i emocji. Dadzą możliwość czerpania radości ze wspólnej zabawy.

Oświadczenie- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola

Ważne!!!

Do dnia 01.04.2021r do godziny 16:00 rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 6 powinni podpisać oświadczenie- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola i dostarczyć do Przedszkola Nr 6.

Druk jest dostępny w placówce oraz można go wydrukować ze strony internetowej przedszkola.

Potwierdzenie woli przyjęcia – pobierz

„Bawimy się wesoło” zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

W ramach projektu: „Słoneczne przedszkole” w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia ruchowe: „Bawimy się wesoło” metodą ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne. Są to zajęcia ,które mają wpływ na kształt świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz nawiązywania kontaktu z innymi osobami. Wspomagają rozwój dzieci poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrok, kształt, poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwój zaufania do partnera.