Logopedia

– Promyki

– Krasnoludki

Utrwalenie prawidłowej wymowy głoski L w śródgłosie wyrazów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

– Promyki

– Krasnoludki

Utrwalenie prawidłowej wymowy głoski L w śródgłosie wyrazów

 

 

 

 

 


– Promyki

– Krasnoludki

Utrwalenie prawidłowej wymowy głoski L w śródgłosie wyrazów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


– Promyki

– Krasnoludki

Utrwalenie prawidłowej wymowy głoski L w nagłosie wyrazów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


– Promyki

– Krasnoludki

 Utrwalenie prawidłowej wymowy głoski L w izolacji i sylabach.