Kontakt

Adres przedszkola: ul. Mickiewicza 2b

16-300 Augustów

Telefon kontaktowy: 87-643-30-94

Adres email:  przedszkole@przedszkole.home.pl 

Godziny pracy przedszkola: od poniedziałku do piątku 6:00- 17:00

Godziny pracy intendentki: 7:30- 15:00

Godziny pracy księgowej: 8:30- 16:30

    Zapoznałem się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (obowiązkowo)