LISKI

Grupa Liski – 3 latki

 

Nauczycielki:

mgr Katarzyna Żukowska

mgr Ewelina Laskowska

Pomoc nauczyciela: Sylwia Polkowska

Język angielski : mgr Katarzyna Matuszewska

Rytmika : mgr Katarzyna Nicolopolou

Woźna oddziałowa : Magdalena Chodorowska