2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 realizowane są następujące projekty edukacyjne:

– grupa „Promyki” realizuje Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „KREATYWNY PRZEDSZKOLAK KREATYWNE DZIECKO”

Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko

Projekt realizowany jest w grupie Promyki i trwa od października do maja. Oficjalne podsumowanie projektu oraz rozesłanie certyfikatów nastąpi w czerwcu.

Uczestnicząc w projekcie nauczyciele zobowiązani są realizować zajęcia tematyczne – minimum jedne w miesiącu. Tematy zajęć podane są poniżej w Harmonogramie.

Harmonogram projektu:

Październik – JESIEŃ A. VIVALDII – INTERPRETACJA PRZESTRZENNA UTWORU – NIE PLASTYCZNA

Listopad – SENSORYCZNA ŚCIEŻKA Z DARÓW JESIENI

Grudzień – ZIMA A. VIVALDII – INTERPRETACJA PRZESTRZENNA UTWORU – NIE PLASTYCZNA

Styczeń – ŚWIECZNIK DLA BABCI I DZIADKA

Luty – ZIMOWA KRAINA – MAKIETA PRZESTRZENNA

Marzec – WIOSNA A. VIVALDII – INTERPRETACJA PRZESTRZENNA UTWORU – NIE PLASTYCZNA

Kwiecień – GRUPOWE OGRÓDKI: WARZYWNIAKI, KWIETNIKI – KTO NA CO MA OCHOTĘ

Maj – KAMYK SZCZĘŚCIA DLA MAMY I TATY ( MALOWANE KAMIENIE)

Jedynymi wytycznymi wykonywanych prac, jest ich temat oraz materiał, z którego mają być wykonane. Pozostałe działania są dowolne, mają być kreatywne i twórcze, stąd nie mogą być odgórnie narzucone.

Głównym celem niniejszego projektu są kreatywne i twórcze działania nauczycieli                  z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.

Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom,          iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.

Dzięki projektowi dzieci będą doskonaliły takie umiejętności jak: planowanie pracy, logiczne myślenie, doskonalenie motoryki małej, obowiązkowość (gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracja i skupienie, współpraca, porządkowanie swojego miejsca pracy.

Zakończenie projektu:

Każdy nauczyciel otrzymuje bezpłatny certyfikat uczestnictwa oraz dyplom dla każdego dziecka, w odpowiedzi na wysłane sprawozdanie. Każda placówka otrzymuje bezpłatny certyfikat.

– grupa „Żabki” realizuje projekt „Z pętelką po zdrowie”

– realizowany jest również projekt edukacyjny „Sztuka emocji”